Prima pagină  »  Noutați
Protestul avocaților împotriva aplicării excesive a arestului
23.06.2018

Stimați avocați, avocați stagiari

De Ziua Internațională pentru Sprijinirea Victimelor Torturii, Consiliul Uniunii Avocaților la 9 iunie 2018 a hotărât declanșarea unei acțiuni de protest împotriva aplicării excesive a măsurii preventive sub formă de arest. Hotărârea rezidă din decizia quasi-unanimă a Congresului ordinar al avocaților din 6 octombrie 2017, prin care s-a exprimat dezacordul cu încălcarea sistemică a dreptului la libertate și siguranță a persoanelor și deținerea acestora în condiții inumane și degradante.

Protestul avocaților este o reacție la perpetuarea de către procurori și instanțele de judecată a aplicării prezumpției de arestare a persoanelor pe perioada efectuării acțiunilor de urmărire penală și de judecare a cauzelor în instanțele de fond. Deși Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) și Curtea europeană a drepturilor omului a calificat condițiile de detenție din Instituția Penitenciară nr. 13 ca fiind inumane și degradante, măsura excepțională a arestului a fost redusă la o formalitate banală, fără ca instituțiile care o solicită și le aplică, să justifice imposibilitatea aplicării unor măsuri non-privative de libertate.

Uniunea Avocaților ține să reitereze că Articolul 3 al Convenției europene a drepturilor omului, potrivit căruia nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, este singurul articol al Convenției care nu permite Statelor nici o derogare. Avocații bat alarma despre acest fapt de mai mulți ani și, deși problema dată a fost ridicată de înalți funcționari europeni, recunoscută de mai mulți miniștri ai justiției, recent și la nivel de prim-ministru al Republicii Moldova, plasarea persoanelor în arest în condiții inumane și degradante continuă să fie o formă instituționalizată de umilire și de intimidare a persoanelor.

În acest context, Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță avocații, avocații stagiari, instanțele de judecată, organele de urmărire penală, dar și autoritățile publice, că protestul avocaților va avea loc pe data de 26 iunie 2018, între orele 10.00 – 12.00, în fața sediului Curții de Apel Chișinău, str. Teilor 4.

La 26 iunie 2018 avocații și avocații stagiari, pe întreaga zi nu vor participa la judecarea niciunei cauze penale, civile și contravenționale aflate pe rolul instanțelor de judecată de toate nivelurile. Totodată avocații nu vor participa la acțiuni de urmărire penală efectuate de organele de urmărire penală (Procuratura, Poliția de frontieră, Inspectoratul General al Poliției, ș.a.).

Ținem să menționăm că excepție de la participarea la acțiunea de protest reprezintă următoarele cazuri: 

- acțiunea procesuală de reținere;

- judecarea demersurilor privind aplicarea/prelungirea măsurilor preventive de arest, arest la domiciliu și controlul judiciar, dacă termenul expiră în data de 26 iunie 2018;

- custodia statului asupra cetățenilor străini și a apatrizilor.

SOLICITĂM PREZENȚA AVOCAȚILOR ÎMRĂCAȚI ÎN ROBE.

Consiliul Uniunii Avocaților