Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților și avocaților stagiari!!!
09.10.2018

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (6) Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova  a elaborat proiectul  ,,Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”.

Principalele prevederi ale Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției este stabilirea regulilor de ținere a contabilității pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, inclusiv avocați, care activează în baza Legii nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură.

Indicațiile metodice nu se aplică de către persoanele fizice/juridice care țin contabilitatea în partidă dublă, în baza contabilității de angajamente conform standardelor de contabilitate, inclusiv birourile asociate de avocați, organizațiile de mediere.

Actul normativ cuprinde prevederi referitor la regulile de ținere a contabilității, documentarea operațiunilor economice, contabilitatea veniturilor și cheltuielilor, contabilitatea proprietății pentru care se calculează amortizarea, contabilitatea stocurilor, contabilitatea numerarului, inventarierea patrimoniului și rapoartele persoanei fizice.

De asemenea indicațiile metodice conțin exemple practice de contabilizare a operațiunilor economice specifice sectorului justiției.

Având în vedere cele expuse respectuos solicit atât avocaților cât și avocaților stagiari, contabililor Birourilor Asociate de Avocați și Cabinetelor Avocaților să-și expime opinia referitor la indicațiilor metodice menționate mai sus.

Suntem în așteptarea opiniilor Dvs, propunerilor de completare/modificare a indicațiilor metodice și de ce nu a criticilor constructive a acestor indicații metodice.

Consider că implicarea Dvs plenară în analiza indicațiilor metodice, va contribui esențial la îmbunătățirea acestora.

Nu ezitați să ne contactați pentru detalii la tel: 022226152, 069161353.

Totodată suntem în așteptarea propunerilor, sugestiilor Dvs de îmbunătățire a indicațiilor metodice la adresa de email: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com

Atașat găsiți indicațiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.

Cu respect,

                                                                             

  Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților

 

Materiale ataşate