Prima pagină  »  Noutați
RECURS ÎN INTERESUL LEGII
15.10.2018

Stimați avocați și avocați stagiari,

La 12 octombrie 2018 Uniunea Avocaților a înregistrat la Curtea Supremă de Justiție un recurs în interesele legii. Motivele pentru care a fost declarat recursul în interesele legii a fost aplicarea neuniformă de către instanțele judecătorești a prevederilor art. 4397 ,,Confiscarea specială” din Codul Contravențional, precum și a dispozițiilor art. 162” Hotărârea cu privire la corpurile delicte adoptată la soluționarea cauzei penale” din Codul de procedură penală la examinarea cauzelor contravenționale intentate în baza alin. (10) art. 287 ,, Încălcarea regulilor vamale” din Codul contravențional.

Analiza practicii judiciare denotă că problema de drept menționată supra a fost soluționată diferit, în timp ce Curtea de Apel Chișinău și Curtea de Apel Cahul (în calitate de instanțe de recurs în cauze contravenționale) au decis că trebuie de confiscat mijlocul de transport folosit la comiterea contravenției prevăzute la alin (10) art. 287 Cod contravențional, Curtea de Apel Bălți, dimpotrivă, în majoritatea cazurilor, a stabilit că o astfel de măsură contravine principiului proporționalității și prin urmare, ar încălca dreptul de proprietate.

Uneori, chiar același complet din cadrul Curții de Apel Bălți, la intervale de timp relativ scurte, a pronunțat hotărâri contradictorii.

Recursul în interesele legii a fost elaborat la inițiativa avocaților din raionul Ungheni, care cu toată amabilitatea au prezentat mai multe decizii a Curții de Apel Bălți în confirmarea aplicării neuniforme a prevederilor art. 4397 Cod contravențional și dispozițiilor art. 162 din Codul de procedură penală la judecarea cauzelor contravenționale intentate în baza alin. (10) art. 287 Cod contravențional.

Uniunea Avocaților a solicitat Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova avizul cu privire la confiscarea specială în cauzele contravenționale intentate în baza alin. (10) art. 287 din Codul contravențional.

Departamentul Drept Penal al Facultății de Drept, dl Sergiu BRÎNZĂ, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Decan al Facultății de Drept și Gheorghe RENIȚĂ, lector universitar au prezentat Avizul solicitat.

Este de menționat că Avizul Facultății de Drept a fost unul consistent ca conținut și util în vederea concluziilor formulate.

Domnii Sergiu BRÎNZĂ și Gheorghe RENIȚĂ s-au expus cu privire la aspectul – dacă ingerința este prevăzută de lege și urmărește un scop legitim. Totodată s-au expus și referitor la eventuala soluție.

Recursul în interesele legii a fost elaborat cu implicarea plenară a avocaților publici domnilor avocați Constantin PISARENCO, Radion CEBOTARI, Pavel GRIȚCO.

Este de menționat străduința manifestată de domnii avocați la efectuarea studiului practicii judiciare și profesionalismul de care au dat dovadă la elaborarea proiectului recursului în interesele legii.

Atașat găsiți recursul în interesele legii.

 

Cu respect,

                                                                                

  Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților

 

 

Materiale ataşate