Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților!!!
02.11.2018

Stimați colegi avocați,

Potrivit informației furnizate de contabilitatea Uniunii Avocaților la 1 noiembrie 2018 înregistrează datorii la plata defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaților, inclusiv:

pentru anul 2018 - 1203 avocați, suma datoriei  constituie 661423 lei;

pentru anul 2017 - 325 avocați, suma datoriei  constituie 514343 lei;

pentru anul 2016 - 69 avocați, suma datoriei  constituie 210610 lei;

pentru anul 2015 -444 avocați, suma datoriei constituie 2030160 lei;

până în 2015 – 86 avocați, suma datoriei constituie 561050 lei.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova în contextul celor expuse vă reamintește stimați colegi, că potrivit prevederilor art. 54 alin. (6) lit. b) Legea nr. 1260‑XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură ,,În cadrul organelor de autoadministrare ale avocaţilor, avocatul varsă la timp contribuţiile în bugetul Uniunii Avocaţilorˮ și a art. 57 alin. (37) a Statutului profesiei de avocat ,,avocatul are obligaţia să achite, la termenul stabilit, taxele şi contribuţiile la formarea bugetului Uniunii Avocaţilorˮ.

Totodată, vă reamintim că potrivit art. 13, alin. (1), lit. d) Legea nr. 1260‑XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură  ,,activitatea de avocat se suspendă de drept în cazul neefectuării de către avocat a defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaţilor la expirarea a 6 luni de la termenul scadent,  pînă la achitarea integrală a restanţeiˮ.

De asemenea în conformitate cu art. 28, alin. (2) Legea nr. 1260‑XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură ,,Consiliul Uniunii Avocaţilor publică anual, nu mai tîrziu de data de 25 decembrie, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat. Lista avocaţilor se publică şi pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor. Concomitent copia se remite Ministerului Justiţieiˮ.

În eventualitatea când avocatul va înregistra datorii la plata defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaților la expirarea a 6 luni de la termenul scadent informația va fi prezentată Comisiei pentru Etică și Disciplină pentru a decide suspendarea activității de avocat.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova nu-și dorește suspendarea activității de avocat, își dorește doar ca toți avocații să-și onoreze obligația legală și statutară privind plata defalcărilor la bugetul Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Pentru concretizări și detalii nu ezitați să contactați Uniunea Avocaților din Republica Moldova ori de câte ori va fi necesar.

Sperăm să fim înțeleși corect și rămânem în continuare la dispoziția DVS.

Cu respect,

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților