Prima pagină  »  Noutați
Comunicatul Uniunii Avocaților din Republica Moldova cu privire la Conferința internațională de la Minsk
07.11.2018

Prin prezenta, Uniunea Avocaților din Republica Moldova vă aduce la cunoștință, că în perioada 1-3 noiembrie 2018, delegația UARM, la invitația oficială a gazdelor belaruse, a participat la lucrările Conferinței Internaționale de la Minsk cu genericul ”Avocatura, Statul și căile de interacțiune” Considerăm oportun să trecem în revistă  denumirile organizațiilor avocațiale participante la eveniment și statele pe care ele le-au reprezentat. Așa dar au participat:

Republica Azerbaidjan, fiind reprezentată de dl Багиров Анар, președintele Colegiului avocaților din Republica Azerbaidjan;

Georgia, fiind reprezentată de dl Асатиани Давид, președintele asociației avocaților din Georgia;

Republica Kârgâzstan, fiind reprezentată de dl Райымкулов Билим, președintele Consiliului Avocaților din Republica Kârgâzstan;

Шейшекеева Гульнара, membrul Consiliului avocaților din Kârgâzstan;

Кожомова Гульниза, membrul Comisiei de Etică;

Republica Lituania, fiind reprezentată de dl avocat, Скачков Дмитрий, membrul Consiliului Avocaților din Republica Lituania;

Federația Rusă, fiind reprezentată de dl Пилипенко Юрий, președintele Camerei Federale a avocaților din Federația Rusă;

Володина Светлана, vicepreședinte a Camerei Federale a avocaților din Federația Rusă;

Созвариев Алексей, Președintele Camerei avocaților din regiunea Kaliningrad, și alții;

Ucraina, fiind reprezentată de dna Бакаянова Нана, avocat, secretarul Palatei disciplinare a avocaților din Regiunea Odesa;

Джабурия Елена, avocat, președinta Comitetului pentru dreptul administrativ și procesual, și alții;

Republica Belarus a avut o prezență masivă în frunte cu dl Чайчиц Виктор, președintele Colegiului Republican a avocaților din Republica Belarus.

La Conferința au participat și președinții Colegiilor regionale a avocaților din regiunea Minsk, Витебск, Брестск, și alții.

Republica Moldova a fost reprezentată la această Conferință de către Președintele Uniunii Avocaților, dl Emanoil Ploșnița și dl avocat Victor Arnaut, membrul Consiliului Uniunii Avocaților de la noi din țară.

Dacă ar fi să punctăm niște repere care au dominat ședințele întrunirii, credem că principalele au fost axate pe lipsa unei interacțiuni bine conturate dintre avocați și structurile statului. Excepție făcând, poate, doar Azerbaidjanul. Cum a menționat Președintele Colegiului Avocaților din această țară, comunicarea dintre avocați şi organele statului sunt în desfășurare armonioasă, fiind sprijinită masiv şi de către președintele acestei republici. Mai mult decât atât, domnia sa a menționat și despre sprijinul financiar oferit Colegiului de avocați  din partea statului în scopul consolidării instituționale ale  instituțiilor avocațiale.

Este adevărat, că în replică majoritatea delegațiilor, totuși și-au reiterat poziția care constă în separarea ,mai ales în plan financiar, a statului  de sistemul de justiție în general şi a avocaturii în particular. Dar, în același rând, aceasta nici de cum nu trebuie să dăuneze bunei interacțiuni a structurilor statului cu instituțiile avocațiale, au menționat toți delegații, pledând prin aceasta pentru independența totală a avocaturii în înfăptuirea justiției.

În discursul său Președintele Uniunii Avocaților de la noi din țară a atras atenția asupra momentelor, importante în viziunea sa ce țin de buna funcționarea a avocaturii din Republica Moldova. În prim plan se situează activitatea Comisiei de Licențiere a profesiei de avocat și a Comisiei  pentru Etică și Disciplină, care, activează în cadrul Uniunii Avocaților, fiind independente în activitatea sa de organele de autoadministrare cât și de instituțiile statului.

Tot la capitolul interacțiune cu instituțiile statului  se înscrie și domeniul ce ține  de eliberare  licențelor  de avocat. Președintele Uniunii Avocaților a  atras atenția celor prezenți asupra neamestecului Ministerului Justiției  în procesul decizional de obținere a licenței, aceasta fiind prerogativa exclusivă a Comisiei de Licențiere, ministerului revenind-ui doar rolul de executor tehnic.

În această ordine de idei s-a menționat că Deciziile Comisiei pentru Etică și Disciplină referitor la retragerea licenței pentru desfășurarea activității de avocat nu pot fi anulate, revizuite de către Ministerul Justiției.

Ministerului Justiției îi revine obligația pozitivă de a executa Decizia Comisiei pentru Etică și Disciplină și efectiv a emite ordinul privind retragerea licenței.

Delegația Republicii Moldova a insistat și asupra dezbaterilor privind aspectul asigurărilor sociale şi medicale ale avocaților, care s-a dovedit a fi problematice și în celelalte state participante la conferință. În această ordine de idei,  delegația noastră binevoitor s-a împărtășit cu experiența avocaților noștri privind organizarea manifestației de protest în fată sediului Curții de Apel Chișinău din această vară.

În încheiere toți participanții au menționat buna organizare a mersului lucrărilor Conferinței dar și necesitatea desfășurării a astfel de întruniri și pe viitor.

Cu respect,

                                                                               

  Emanoil PLOȘNIȚA

                                                                    Președintele Uniunii Avocaților