Prima pagină  »  Noutați
Comunicatul Uniunii Avocaților din Republica Moldova cu privire la desfășurarea Congresului Ordinar al Avocaților din RM.
28.11.2018

Uniunea Avocaților din Republica Moldova amintește, că la 5 octombrie 2018 la Chișinău s-a desfășurat Congresului Ordinar al Avocaților din RM. Considerăm necesar să vă comunicăm că în conformitate cu prevederile art.36 alin.(5) al Legii cu privire la avocatură, lucrările Congresului sunt deliberative dacă la el participă 2/3 din numărul total al delegaților aleși. Respectiv, dat fiind, că au fost înregistrați 286 de delegați, Ședința a avut dreptul să se desfășoare, realizând ordinea de zi.

Prima chestiune pusă în dezbatere a fost Raportul anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților, prezentat de către Dl. Emanoil Ploșnița, Președintele Uniunii Avocaților. Domnia sa foarte detaliat și punctual a trecut în revistă realizările Consiliului dar și unele momente care, în viziunea domniei sale, ar fi putut fi realizate mai eficient și mai operativ. În continuare venim cu unele spicuiri culese din multiplele dezbateri purtate în cadrul congresului. Așa dar, în cadrul Congresul au fost:

1. Audiat și aprobat cu majoritatea de voturi raportul anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților.

2. Audiat și aprobat cu majoritatea de voturi raportul anual privind activitatea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat prezentat de către dl Gheorghe Vlas, președintele acestei comisii.

3. Audiat și aprobat raportul anual privind activitatea Comisiei pentru etică și disciplină prezentat de către dl Vitalie Tăbîrţă, președintele acestei comisii.

4. Audiat și aprobat raportul comisiei de Cenzori prezentat de către dna Mariana Criclivaia, președinta acestei comisii.

5. Audiat și aprobat raportul execuției Bugetului UAM, prezentat de către dl Emanoil Ploșnița, președintele Uniunii.

6. Aprobat bugetul Uniunii Avocaților din Republica Moldova pe anul 2019, - la încasări în sumă de 5 800 400 (cinci milioane opt sute mii patru sute) lei, respectiv la cheltuieli – în sumă de 5 640 230 (cinci milioane șase sute patruzeci mii două sute treizeci) lei, constituind excedent în sumă de 160 170 (una sută șaizeci mii una sută șaptezeci) lei.

Pentru prima dată în istoria Avocaturii din Republica Moldova a fost format fondul de rezervă. Astfel Congresul cu majoritatea de voturi a aprobat fondul de rezervă în sumă de 833 257 (opt sute treizeci și trei mii două sute cinzeci și șapte) lei. Sursa de formare a fondului de rezervă va fi soldul disponibil scontat la situația din 31 decembrie 2018 în suma de 673 087 (șase sute șaptezeci și trei mii optzeci și șapte) lei și excedentul în sumă de 160 170 (una sută șaizeci mii una sută șaptezeci) lei.

Congresul a stabili și unele majorări ale cuantumului taxelor.

Sa stabilit începând cu 1 ianuarie 2019 cuantumul taxai pentru examenul de admitere la stagiu în mărime de 750 lei.

Sa stabilit începând cu 1 ianuarie 2019 cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului profesional în avocatură în mărime de 3000 lei.

Sa stabilit începând cu 1 ianuarie 2019 cuantumul taxei pentru examenele de calificare în profesia de avocat în mărime de 2500 lei.

Sa stabilit începând cu 1 ianuarie 2019 cuantumul taxei pentru examinarea dosarelor de eliberare a licenței pentru exercitarea profesiei de avocat depuse de persoanele specificate la art. 10, alin. (2) a Legii cu privire la avocatură, în mărime de 15 000 lei.

Stimați colegi, v-am prezentat spicuiri din mersul lucrărilor Congresului ordinar al UAM în scopul de a menține și în continuare tendința Consiliului Uniunii și Președintelui Uniunii Avocaților de a păstra buna practică de respectare a principiilor de transparență decizională dar și pentru a vă ruga, respectuos să vă includeți în viața decizională a Uniunii.

 

Cu profund respect,

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților