Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților și avocaților stagiari!!!
29.11.2018

Stimați avocați și avocați stagiari,

Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) a efectuat evaluarea stării sistemelor de justiție europene, evoluția acestora și problemele comune ale statelor membre ale Consiliului Europei în domeniul de referință.

Raportul este disponibil în limbile franceză și engleză și poate fi accesat pe pagina web CEPEJ, la următorul link: https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c.

Potrivit informației furnizate cu multă amabilitate de Ministerul Justiției, raportul conține informație utilă, comparativă privind situația sistemelor de justiție ale statelor membre ale Consiliului Europei în anul 2016, tendințele de îmbunătățire sau aspectele problematice observate în coraport cu situația prezentată în anii 2010-2014, precum și concluzii, recomandări ce îndeamnă statele membre, în linii generale, să consolideze eforturile și să facă schimb de bune practici pentru alinierea la standardele europene în domenii specifice de activitate, având obiectivul de a îmbunătăți calitatea și eficiența justiției.

Printre noile probleme, tematici, domenii abordate în ediția 2018 a Raportului se regăsesc următoarele: egalitatea de gen a reprezentanților diferitor profesii juridice în procesul de numire și promovare în funcție în contextul fenomenului global de feminizare, precum și accesul femeilor la funcții de conducere; securitatea cibernetică și necesitatea alinierii sistemelor de justiție a statelor membre la standardele europene de securitate a informației; utilizarea tehnologiilor informaționale avansate pentru facilitarea accesului la justiție, recomandându-se focalizarea eforturilor sistemelor judecătorești pe o mai bună comunicare c justițiabilii, inclusiv efectuarea sistematică a sondajelor privind nivelul de satisfacție a justițiabililor, analiza, publicarea datelor și informarea acestora într-o manieră simplă și perceptibilă despre drepturile și obligațiile procesuale, termenii de procedură, procedurile specifice, măsurile întreprinse sau preconizate pentru rezolvarea problemelor raportate.

Este de menționat că CEPEJ a dezvoltat aplicația CEPEJ-STAT accesibilă online publicului larg, care permite vizualizarea și compararea informației ce stă la baza evaluărilor sistemelor de justiție din diferiți ani.

Aplicația este disponibilă în limba engleză și poate fi accesată pe pagina web a CEPEJ, la următorul link: https://www.coe.int/en/web/cepej/dynamic-database-of-european-judicial-systems .

Având în vedere cele menționate respectuos solicităm examinarea Raportului menționat și în eventualitatea existenței unor propuneri, solicităm expedierea acestora în termen proxim Uniunii Avocaților la adresa electronică uniunea.avocatilor.rm@gmail.com .

Nu ezitați să examinați Raportul și să formulați propuneri pe sectorul vizat. Propunerile Dvs pot constitui o sursă pentru îmbunătățirea noilor documente de politici în sectorul justiției.

Suntem în așteptarea propunerilor Dvs.

Cu respect,

                                                                                 

     Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților