Prima pagină  »  Noutați
COMUNICAT
29.11.2018

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

În perioada 19-24 noiembrie 2018 la Chișinău s-a aflat o misiune de evaluare a independenței sistemului judiciar din Republica Moldova, realizată de Comisia Internațională a Juriștilor (ICJ).

Scopul misiunii a fost de a analiza asigurarea independenței sistemului judiciar din Moldova.

Delegația ICJ a inclus componența sa judecătoarea Martine COMTE din Franța, judecătoarea Dragana BOLJEVIC din Serbia și Consilierul Juridic Superior ICJ, Massimo FRIGO.

La 21 noiembrie 2018, delegația ICJ a avut o întâlnire la Uniunea Avocaților cu membrii Consiliului.

De menționat că Consiliul Uniunii Avocaților a fost reprezentat de dna avocat Alla CHEBAC, decanul Baroului Avocaților din Circumscripția Curții de Apel Cahul, membrul Consiliului, dl avocat Mihai LUPU, membrul Consiliului și avocatul Emanoil PLOȘNIȚA, președintele Uniunii Avocaților.

Timp de 1 oră și 30 min am discutat cu Delegația ICJ și am împărtășit opiniile noastre cu privire la independența sistemului judecătoresc din Republica Moldova.

În cadrul discuțiilor am susținut că sistemul judecătoresc din Republica Moldova nu este independent în soluționarea cauzelor aflate în procedura instanțelor judecătorești. Am constatat implicarea politicului în înfăptuirea justiției.

Totodată am menționat că persistă sentimentul de frică a judecătorilor, la judecarea cauzelor și efectiv pronunțarea hotărârilor. În susținerea afirmațiilor menționate am exemplificat mai multe cauze penale, am invocat și pornirea abuzivă și ilegală a cauzelor penale împotriva unor judecători pentru pronunțarea hotărârilor ,,vădit ilegale”.

Concomitent am subliniat că procesul de judecată a cauzelor penale este dirijat/administrat nu de către președintele ședinței de judecată, ci de procuror, fapt inadmisibil.

În acest context am punctat încălcarea principiilor egalității armelor în proces, egalității participanților la proces, contradictorialității etc.

În concluzie am formulat următoarele propuneri:

  • Revizuirea Constituții Republicii Moldova, prin completarea cu un nou capitol ,,Avocatura”, care să prevadă la nivel constituțional independența avocaturii, garanții în acest sens, rolul avocatului în procesul de înfăptuire a justiției etc.

  • Pentru remedierea situației, asigurarea egalității participanților la proces, (procuror, avocat) în componența Consiliului Superior al Magistraturii, urmează a fi aleși de Congresul Avocaților, doi avocați în calitate de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

  • Revizuirea cadrului legal, ca în funcția de judecător să poată fi desemnată persoana care a atins vârsta nu mai puțin de 30 ani.

  • Inspecția judiciară urmează a fi exclusă din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii, fiind ca o instituție independentă, cu buget separat.

  • A stabili răspunderea penală și contravențională pentru imixtiunea în activitatea avocațială și instituțională a Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și alte chestiuni cu privire la independența sistemului judiciar din Republica Moldova.

 

Cu respect,                                                                                

  Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților