Prima pagină  »  Noutați
Anunț important!!!
11.02.2019

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

La începutul lunii februarie a avut loc lansarea primului număr al Revistei Procuraturii Republicii Moldova, având colegiul de redacție în următoarea componență:

 • Iurii GARABA - Adjunct al Procurorului General, redactor-șef;

 • Ruslan POPOV - doctor în drept, Procuror-șef interimar al Secției avizare și propuneri de legiferare, redactor-șef adjunct;

 • Adrian BORDIANU - membru CSP, procuror detașat;

 • Inga FURTUNĂ - membru CSP, procuror detașat;

 • Maria VIERU - procuror în Secția tehnologii informaționale și combaterea crimelor cibernetice;

 • Elena NEAGA - procuror în Secția politici, reforme și management al proiectelor;

 • Sergiu POPA - procuror delegat în Secția avizare și propuneri de legiferare;

 • Cornelia VICLEANSCHI - ex-procuror.

Este de menționat că Revista Procuraturii Republicii Moldova își propune studii, articole, discuții, comentarii, analize și sinteze, opinii și cercetări ce țin de activitatea Procuraturii Republicii Moldova, aplicarea prevederilor Codului penal și a Codului de procedură penală, la investigarea diferitor infracțiuni, etc.

Cuprinsul primului număr al revistei este următorul:

 • Editorial;

 • Actualitatea în Procuratură;

 • Studii – Articole – Discuții – Comentarii – Sinteze – Opinii – Cercetări;

 • Jurisprudența Curții Constituționale ;

 • Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului;

 • Pagina Organelor de Autoadministrare a Procurorilor;

 • Dosar Istoric – Studiu de caz.

Deși Revista este adresată procurorilor, iar materialele vor fi elaborate în mare parte de către procurori, Uniunea Avocaților din Republica Moldova va încuraja avocații care își vor expune/își vor împărtăși opiniile cu privire la experiențele instituționale a avocaților din Republica Moldova, articolelor doctrinare precum și subiecte de actualitate juridică.

Pare a fi interesant capitolul din această revistă ,, Dosar Istoric – Studiu de caz” , capitol la care avocații au ce prezenta sub aspectul apărării cetățenilor, care în mod ilegal și abuziv au fost puși sub acuzare de comiterea infracțiunilor pe care nu le-au comis.

Consider că avocații din Republica Moldova pot veni la acest capitol și cu multiple studii de caz ce țin de reprezentarea cetățenilor în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova va încuraja autorii avocați, care vor ajuta prin publicațiile lor ca procurorii, avocații și judecătorii să interpreteze corect și uniform prevederile Codului penal și a Codului de procedură penală în diferite probleme ce țin de aplicarea legislației naționale și a celei internaționale.

Suntem în așteptarea implicării fiecăruia din Dvs de a propune spre publicare articole pentru Revista Procuraturii Republicii Moldova.

În final am încrederea că bazându-se pe principiul colaborării actorilor participanți la înfăptuirea justiției, dar și în spiritul colegialității, colegiul de redacție a Revistei Procuraturii Republicii Moldova va susține publicarea articolelor, comentariilor și sintezelor propuse de către avocați.

 

Cu respect,

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților