Prima pagină  »  Noutați
Eugenia Moldovan, un simbol al demnității și profesionalismului.
06.03.2019

Elegantă feminină, inteligentă, amabilă, corectă, plină de demnitate... Aceste epitete au caracterizat-o totdeauna, constituind o plăcere pentru fiecare din noi să discuți cu ea pe teme profesionale și omenești. La mijloc au trecut mulți ani și la ziua de azi e una din cele mai experimentate și valoroase reprezentant al corpului de avocați.

Născută la Chișinău în ziua de 11 ianuarie 1946 din tată muncitor și mamă gospodină, Eugenia din fragedă copilărie a simțit dragostea față de carte.  A învățat la fosta școală feroviară nr.17 din capitală primele 8 clase. Citea mult, o pasiona romanele detective și la acei ani de adolescență a început să viseze ca să absolvească facultatea de Drept și să devină om al legii. La acele vremi, la mijlocul anilor 60 al secolului trecut, exista o lege nescrisă. Pentru ca să devii student la Drept, era nevoie preventiv să ai un stagiu de muncă de doi ani și din acest motiv, după absolvirea a 8 clase s-a transferat la școala serală. Pe lângă continuarea studiilor medii, domnișoara Eugenia, facultativ a mai urmat niște cursuri de dactilografă, fiind angajată în calitate de secretară mai întâi la Compania de stat ”Moldavglavenergo”, apoi  la Judecătoria Supremă a Republicii, cum se numea pe atunci. Viața Eugeniei era veselă și interesantă, visele ei deveniră realitate căci după ce acumulă un stagiu de muncă necesar, în anul 1965 a susținut cu excelență  examenele, devenit studentă al facultății de Drept din Chișinău. Își amintește anii de studenție ca cei mai luminoși și plin de elan tineresc. În timpul anilor de studii se evidenția prin ingeniozitate și spirit  inovator. Permanent participa la viața obștească, împreună cu alți colegi, făcea studii, scria teze pe diferite teme teoretice, fiind aleasă Președinte al Societății științifice studențești al facultății de Drept.  La anul III lucrarea ei științifică a ocupat primul loc, pentru care cadrul didactic al Universității a delegat-o să participe la un forum științific al facultății similare din Erevan, capitala Armeniei. Impresiile despre acei ani sunt o adevărată comoară al vieții Eugeniei, care era în aureola viselor, romanticii, cugetărilor frumoase. Se afla în tumultul vieții culturale alături de colegi și prieteni, vizita sălile de expoziții, de concerte, teatrele, îi plăceau dansurile ce se petreceau pe atunci sub cerul liber. La 21 de ani, în 1967 Eugenia care se deosebea printr-o frumusețe și eleganță sclipitoare, a întâlnit dragostea vieții și s-a căsătorit cu un student de la  de la Institutul politehnic, facultatea de automatică și telemecanică, împreună fiind până în prezent. Anii studenției au trecut ca o poveste frumoasă și odată cu absolvirea facultății își amintește că prin ordinul nr.10 din 11 iulie 1969 a fost numită în calitate de avocat  la Colegiul Avocaților din Moldova. Viața ei practică se desfășura în anturajul unor oameni  valoroși ai timpului. Eugenia Moldovan s-a format ca avocat având colegi cu mare experiență profesională și plini de bunăvoință. Majoritatea corpului de avocați al Chișinăului în acele vremi erau intelectuali evrei de o ținută profesională și lingvistică deosebită, pe care n-o să-i uite niciodată. Nu-i va uita niciodată nici pe judecătorii, procurorii antrenați la examinarea cauzelor, când contribuiau mult prin analize și deducții serioase ca să dezlege probleme juridice complicate. Participarea la fiece proces, în acele vremi era pentru dânsa o școală, o dorință de a analiza, de a se frământa. Experiența se aduna văzând cu ochii. Miracolul acelor vremi îl trăia în permanentă legătură amicală cu colegii, cu foștii colegi de facultate, care creșteau cu toții în experiență și competență. Petrecea ore întregi în discuții, polemici, analizau  noutățile legislative și experiența zi de zi, domnea un respect reciproc, indiferent că erai avocat, judecător, procuror – toți erau axați pe un singur scop de a forma soluții efective, corecte în rezolvarea cazurilor de judecată, în binele și folosul oamenilor. Era o plăcere să te afle între acei oameni agreabili, plini de corectitudine, bogați în biografii și experiențe. Avocat fiind, de rând cu participarea la procese, Eugenia era mereu pasionată de contactul permanent cu oamenii simpli din organizații și colective. Participa activ ca membru al societății ”Știința” cu lecții, discursuri în fața sutelor de oameni. Cu o deosebită lumină își amintește perioada când devenise pe baze obștești Decan al Facultății Studiilor Publice al sectorului Râșcani de azi, al cărui decan era procurorul Chișinăului de atunci – V. Craevschi, iar în calitate de prorector – președintele judecătoriei  -- P. Corețchi.  Pe lângă celelalte activități avocatul Eugenia Moldovan mai activa ca membru al Comisiei pentru etică și disciplină al Colegiului de Avocați, președinte al Organizației științifice al baroului de avocați din sectorul Râșcani. Își amintește cu emoție despre colegi, unii dintre care nu mai sunt în viață, printre care și Ion Cucu, un om de o deosebită ținută profesională și, regretă că la ziua de azi nu mai domină acel entuziasm și colegialitate printre breasla avocaților, cum a existat la acele vremi.

Anii care trec cu nemiluita nu se răsfrâng negativ asupra Eugeniei. Ea rămâne mereu veselă, optimistă, mereu visătoare și plină de energie. Mai are multe vise nerealizate. Fiul Dorin, absolvent al Universității de stat din Moldova, astăzi Director al Firmei de audit AUDIT-EXACT SA, i-a dăruit în viața ei 2 nepoței : Dorinel, în prezent student în Olanda și nepoțica Diana care curând va absolvi  Liceul Teoretic European fondat de Universitatea de Studii Europene. Îi iubește, îi dorește, mereu le poartă grija ca să devină în viață de omenie, sănătoși, demni de prezent și viitor.

Avocat de vocație, Eugenia Moldovan este una din cele mai stimate Doamne, o valoroasă colegă, căreia îi urăm mulți ani înainte plini de pace și sănătate, să o avem printre noi așa cum am cunoscut-o și o cunoaștem: elegantă, competentă, plină de bunăvoință, de o frumusețe impecabilă la corp, cu un suflet nobil, prietenos, mereu alături de care e plăcut și frumos să trăiești.

În final, От имени и по поручению настоящих мужиков Молдовы – застольный поэт Борис МАРИАН посветил следующие строки:

ЕВГЕНИИ МОЛДОВАН

Быть первой,

быть лучшей,

быть самой –

Ваш главный по жизни девиз…

И стали вы лучшею Мамой, Вы – лучший в столице юрист.

Еще Вы жена – недотрога,

И в прошлом – Молдавская Мисс,

Поэтому марта Восьмого

Мы Вас вызываем на «бис»!

Cu toată prețuirea și recunoștința,

Emanoil PLOȘNIȚA

  Președintele Uniunii Avocaților