Prima pagină  »  Noutați
Comunicat referitor la hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților din 27 februarie și 6 martie 2019.
13.03.2019

Pentru 22 februarie 2019 a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Având în vedere că această ședință nu a întrunit numărul necesar de membri ai Consiliului prezenți și efectiv nu a fost deliberativă, a fost convocată pentru 27 februarie 2019 ședința extraordinară a Consiliului.

Potrivit agendei în ședința extraordinară urma a fi dezbătute și chestiunile privind protestul avocaților din Republica Moldova și stabilirea poziției Uniunii Avocaților din Republica Moldova referitor la plângerile avocaților Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi în legătură cu imixtiunea în activitatea de avocat de către organele de urmărire penală.

Dezbaterile în ședința din 27 februarie 2019 au depășit subiectul ce ține de poziția Uniunii Avocaților referitor la plângerea avocaților Veaceslav Țurcan și Maxim Belinschi în legătură cu imixtiunea organelor de urmărire penală în activitatea de avocat.

Urmare dezbaterilor, Consiliul Uniunii Avocaților a hotărât convocarea Congresului extraordinar al avocaților la 22 martie 2019, pe ordinea de zi fiind inclusă o singură chestiune:

  • Cu privire la garantarea securității și independenței avocaților în exercitarea profesiei de avocat.

Totodată s-a hotărât ca la lucrările Congresului să participe toți avocații cu drept de exercitare și avocații stagiari. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi a membrilor Consiliului prezenți (11 voturi: PLOȘNIȚA Emanoil, POPESCU Dorin, BOTNARI Constantin, ARNAUT Victor, CHEBAC Alla, LICHII Boris, LUPU Mihail, MĂRGINEANU Iurie, MUNTEANU Petru, ȚURCAN Veaceslav, TĂNASE Constantin).

Ulterior, începând cu data 28 februarie 2019, unii membri ai Consiliului au transmis Uniunii Avocaților mai multe mesaje invocând încălcarea prevederilor legale în sensul convocării Congresului extraordinar al avocaților, hotărârea privind convocarea Congresului extraordinar este pripită și urmează a continua dezbaterile referitor la convocarea Congresului extraordinar, sunt alte probleme de interes pentru întreaga breaslă a avocaților decât convocarea Congresului extraordinar, etc.

Astfel s-a creat o situație de incertitudine referitor la executarea hotărârii Consiliului din 27.02.2019 și întreprinderea măsurilor care se impuneau pentru buna organizare și desfășurare a lucrărilor Congresului extraordinar din 22 martie 2019. Mai mult ca atât au fost plasați într-o situație de incertitudine și angajații Uniunii Avocaților din Republica Moldova, cărora le revine obligația de organizare a lucrărilor Congresului.

La 5 martie 2019 prin dispoziția Președintelui Uniunii Avocaților, Emanoil Ploșnița a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului pentru dezbaterea chestiunii cu privire la executarea hotărârii Consiliului Uniunii Avocaților din 27.02.2019 referitor la convocarea Congresului extraordinar al avocaților din 22 martie 2019.

Urmare dezbaterilor, Consiliul, la 6 martie 2019 în ședință extraordinară a hotărât cu majoritate de voturi din cei prezenți (8 pro - POPESCU Dorin, BOTNARI Constantin, ARNAUT Victor, CHEBAC Alla, LICHII Boris, LUPU Mihail, MĂRGINEANU Iurie, MUNTEANU Petru și 2 contra: PLOȘNIȚA Emanoil, ȚURCAN Veaceslav) :

  • de a revoca hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din 27 februarie 2019 privind convocarea Congresului extraordinar al avocaților la 22 martie 2019.

În contextul celor expuse se impun unele precizări. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (4) al Legii nr. 1260- XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură, ,,În situații excepționale, la cererea a cel puțin 1/3 din numărul barourilor sau din proprie inițiativă, Consiliul Uniunii Avocaților convoacă Congresul în sesiune extraordinară în cel mult 10 zile de la data solicitării sau de la data survenirii evenimentului justificativ.

Evenimentul justificativ a survenit/a fost constatat la 27 februarie 2019 și aceiași zi a fost adoptată hotărârea privind convocarea Congresului în sesiune extraordinară.

Congresul este organul supreme al Uniunii Avocaților și se constituie din avocați delegați de fiecare Barou conform normei de reprezentare stabilite în statutul profesiei de avocat, şi din membrii Consiliului Uniunii Avocaților (art. 36 alin. (4) al Legii nr. 1260- XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură).

Potrivit prevederilor art. 41 alin. (8) al Statutului profesiei de avocat, La congresele la care nu sînt alese organele profesiei pot participa, în calitate de delegaţi, şi avocaţi care îşi exprimă dorinţa de participare, dar aceştia nu au drept de vot.

Atât timp cât nu au fost aleși alți delegați, delegații aleși la adunările generale ale avocaților Barourilor în anul 2018 sunt în exercitarea mandatului de delegate la Congresul avocaților și efectiv urma a participa la Congresul extraordinar al avocaților programat pentru 22 martie 2019.

Cheltuielile ce urmau a fi suportate de Uniunea Avocaților pentru organizarea sesiunii extraordinare a Congresului avocaților, într-adevăr nu sunt bugetate, și efectiv urmau a fi alocate din fondul de rezervă.

La sesiunea ordinară a Congresului avocaților din Republica Moldova din 5 octombrie 2018 a fost aprobat bugetul Uniunii Avocaților cu un fond de rezervă în sumă de 833.257 lei.

Cu respect,

  

                                                                                    Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților