Prima pagină  »  Noutați
Mesaj de felicitare Președintelui de Onoare al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, domnului avocat Gheorghe AMIHALACHIOAIE
01.06.2019

Stimate domnule Președinte,

Uniunea Avocaților Vă felicită cordial cu ocazia frumoasei aniversări a vârstei de 70 de ani.

Remarcăm, în mod special, aportul Dumneavoastră adus în dezvoltarea și consolidarea instituției avocaturii, meritele obținute în promovarea reformei de drept, munca îndelungată şi prodigioasă în cadrul organelor de autoadministrare a avocaților, în special dedicația și contribuția personală, realizate pe parcursul a două decenii, în calitate de  Președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Cu prilejul onorabilei vârste, Uniunea Avocaților în numele întregului corp de avocați din Republica Moldova, Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de sănătate, prosperitate, izbândă şi perseverență, ani de viață lungă și realizări marcante în viitor.

La mulți ani !

 

Cu deosebită considerație,

Președintele Uniunii Avocaților din Moldova

Av. Emanoil PLOȘNIȚA