Prima pagină  »  Noutați
Comunicat
05.08.2019

Stimați colegi,

Vin să Vă comunic că recent a apărut o lucrare în domeniul procedurii civile editată de Revista de Drept Privat care conține Codul de procedură civilă actualizat cu referințe la subsol a modificărilor și completărilor realizate până la data de 1 iulie 2019 cu precizarea sintagmelor sau a textelor modificate în contextul referințelor, precum și marcarea acestora în conținutul articolelor respective.

Lucrarea dată  mai conține unele anexe foarte utile pentru avocați, conținutul cărora cuprind  prevederile abrogate cu modificările aduse acestora până la momentul abrogării, hotărârile și deciziile Curții Constituționale în materie de procedură civilă, avizele consultative și hotărârile Plenumului Curții Supreme de Justiție cu modificările de rigoare.

Lucrarea în cauză are o ținută editorială deosebită iar conceptul structural al acesteia reunește informații esențiale pentru activitatea profesională în materie de procedură civilă contribuind la înlesnirea necesităților de informare și reducând semnificativ timpul dedicat aspectului informațional în domeniu vizat.

Sperăm ca această lucrare își va afirma utilitatea sa la indispensabila activitate zi cu zi în cadrul domeniului căruia îi este dedicată prin înlesnirea utilizatorului în activitatea de cunoaștere și de cercetare, reducând semnificativ și eficient timpul dedicat acestei activități.

Cu mare bucurie Vă comunicăm stimați colegi, că autorii lucrării ,,Procedură civilă: Legislație consolidată și jurisprudență relevantă”, sunt Olga Cavcaliuc, magistru în drept, director executiv la Revista de Drept Privat și Valerian Coval, magistru în drept, avocat stagiar. Coordonatorul lucrării este confratele nostru, avocat Ion Rusu, magistru în drept.

Întrucât lucrarea s-a tipărit într-un tiraj redus și nu va fi expusă spre realizare în librăriile specializate Vă comunic că doritorii care pretind să procure lucrarea dată pot solicita rezervarea la adresa Revistei de Drept Privat (iusprivatum.md@gmail.com) cu menționarea datelor de contact și a numărului de exemplare solicitat. Costul unui exemplar este de 300 lei.

 

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților