Prima pagină  »  Noutați
ANUNȚ de convocare a ședinței extraordinare a Consiliului U.A.R.M.
10.10.2019

Având în vedere:

  • solicitările de convocare a ședinței extraordinare, parvenite din partea decanilor Barourilor de avocați din circumscripția Curților de Apel Chișinău; Cahul și Comrat, precum și cererea domnului Lichii Boris, reprezentant al Baroului de avocați Bălți în Consiliul U.A.R.M.;

  • Dispoziția domnului Emanoil Ploșnița Nr. 54 din 9 octombrie 2019 „Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Uniunii Avocaților”

  • prevederile art. 38 alin. (5), 41 alin. (5) lit. g) și j) din Legea nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • dispozițiile art. 43 alin. (5), 45 alin. (5) lit. g) și j) din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial nr.54-57/302 din 08.04.2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • prevederile art. 25 alin. (3)–(6), 33 alin. (1) lit. g) și j) din Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii Avocaților, aprobat prin hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din 27 mai 2016.

Ținând cont de faptul că în Dispoziția de convocare, semnată de către domnul Emanoil PLOȘNIȚA, nu se face nici o trimitere la faptul că: „ședința extraordinară a fost solicitată de către membrii Consiliului UA”, nefiind consemnate nici propunerile acestora pentru a fi incluse în proiectul Agendei de lucru, contrar reglementărilor legale și statutare, care stipulează că Ordinea de zi a ședinței este supusă aprobării de către membrii Consiliului.

Constatând în baza reglementărilor stipulate la art. 41 alin. (5) lit. g) din Legea nr.1260/2002 cu privire la avocatură, că Secretarul general este unica persoană investită prin lege, cu elaborarea proiectului agendei și a materialelor de lucru ale Congresului și ale Consiliului Uniunii Avocaților,

Luând în considerare propunerile și solicitările membrilor Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova, referitor la chestiunile ce urmează a fi dezbătute,

Se prezintă conform materialelor atașate, proiectul AGENDEI ședinței extraordinare din data de 19 OCTOMBRIE 2019, care urmează a fi supusă aprobării de către Consiliul U.A.R.M.

Potrivit prevederilor art. 25 alin. (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a Uniunii Avocaților, anunțul de convocare a membrilor Consiliului U.A.R.M. se realizează prin e-mail la adresele pe care membrii Consiliului le-au comunicat secretariatului tehnic al U.A.R.M., prin afișare pe website-ul U.A.R.M. și prin decanii barourilor, care sunt obligați să transmită anunțul de convocare și materialele însoțitoare tuturor reprezentanților baroului în Consiliul U.A.R.M.

 

 

 

Secretar General interimar,                                                    

av. Miroslav ȘENDREA

 

Materiale ataşate