Prima pagină  »  Noutați
A fost stabilită data sesiunii următoare a Congresului ordinar al avocaţilor din Republica Moldova din 4 octombrie 2019
21.10.2019

În cadrul şedinţei din 19 octombrie, membrii Consiliului au discutat despre lacunele de ordin legislativ şi organizatoric de la Congresul din 4 octombrie, precum şi despre acţiunile ce urmează a fi întreprinse pentru a înlătura pe viitor divergenţele anterioare. Astfel că, CoUARM a decis în unanimitate stabilirea zilei de 22 noiembrie curent, data următoarei sesiuni a Congresului ordinar al avocaţilor din 4 octombrie 2019.

Totodată, membrii CoUARM au decis că din lista generală aprobată de către Adunarea generală a avocaţilor Baroului din circumscripţia Curţii de Apel Chişinău la 7 iunie curent, 316 de avocaţi vor avea drept de vot la 22 noiembrie, în urma înregistrării la Congres între orele 8:30-10:00, respectându-se principiul priorităţii.

În acest context, cererea cu titlu de recomandare a Preşedintelui Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, Emanoil Ploşnita de a organiza Adunarea extraordinară a Baroului de avocaţi Chişinău, a fost exclusă de pe ordinea de zi.

De menţionat faptul că, subiectele de pe ordinea de zi rămân aceleaşi:

1.      Alegerea Președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova;

2.      Alegerea componenței Comisiei pentru etică şi disciplină (6 membri);

3.      Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților.

4.      Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei pentru etică și disciplină.

5.      Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.

6.      Audierea și aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei de cenzori.

7.      Cu privire la protecția socială, medicală, contabilitatea și fiscalitatea avocaților din Republica Moldova.

8.      Audierea și aprobarea Raportului Secretarului General privind execuția bugetară a Uniunii Avocaților în anul 2018.

9.      Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Uniunii Avocaților din Republica Moldova pentru anul 2019.

10.    Aprobarea cuantumului taxei pentru înscrierea în Registrul special al avocaților din alte state ținut de către Consiliul Uniunii Avocaților.

11.    Aprobarea cotei de contribuție a avocaților la formarea bugetului Uniunii Avocaților;

12.    Aprobarea proiectului Bugetului Uniunii Avocaților pentru anul 2020.

13.    Modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al RM nr. 54-57/302 din 08.04.2011.

14.    Aprobarea Programului de pregătire profesională continuă a avocaților şi de instruire inițială a avocaților stagiari pe perioada unui ciclu de 4 ani.

15.    Scutirea unor categorii de avocați de la plata contribuțiilor profesionale și radierea înregistrărilor cu privire la datoriile acestora în evidența contabilă a Uniunii Avocaților.

16.    Diverse.

 

Sesiunea următoare a Congresului ordinar al avocaţilor din Republica Moldova din 4 octombrie, va avea loc în incinta Casei Sindicatelor, strada 31 August 1989, nr. 129, la 22 noiembrie curent.