Prima pagină  »  Noutați
Consultare publică a Proiectului „Ghidului privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului destinat avocaților”
30.12.2019

În temeiul Legii Nr. 308 din 22 decembrie 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului nr. UA/C/19/38 din 29 martie 2019.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova, remite spre consultare Ghidului privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului destinat avocaților, în cadrul căruia, avocații, avocații stagiari, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale și alte persoane interesate pot propune amendamente și sugestii ulterior a fi avute în vedere, pentru definitivarea documentului nominalizat.

Consultarea se va derula potrivit următorului calendar:

3 februarie 2020 – Termenul limită, până la care pot fi trimise în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul;

17 februarie 2020 – Elaborarea raportului de centralizare a propunerilor și recomandărilor primite;

28 februarie 2020 – Data estimată a ședinței de adoptare a proiectului de hotărâre în cadrul Consiliului Uniunii Avocaților;

Sugestiile și propunerile se transmit la adresa uniunea.avocatilor.rm@gmail.com în format electronic sau prin corespondență la adresa Uniunii Avocaților din Republica Moldova din str. București, 46, mun. Chișinău, MD-2012

 

Uniunea Avocaților din Republica Moldova

 

Materiale ataşate