Prima pagină  »  Noutați
Invitație de a participa la cadrul Forumul Național: „Justiție pentru toți – Agenda 2030”
11.02.2020

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

Vă invităm să participați în cadrul Forumul Național: „Justiție pentru toți – Agenda 2030” pe data de 27 februarie, la  Digital Park (str. Mihai Viteazul, 15A, Chișinău). Această activitate este realizată de organizația INVENTO, cu contribuția Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Fundației Freedom House Moldova și cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova și al Suediei.

Scopul acestei activități este elaborarea unui document de viziune pe termen lung, în care se vor regăsi barierele actuale și recomandările pentru instituțiile din domeniu pentru asigurarea unei justiții echitabile și realizarea până în 2030 a indicatorilor de dezvoltare durabilă relevanți sectorului  de justiție. Acest document va fi prezentat decidenților și supus dezbaterilor în cadrul unui eveniment separat, ce va succeda Forumul.

Forumul va fi structurat în două părți:

1. Monitorizarea politicilor - Analiza de referință a progreselor actuale (până în 2019) în agenda Justiției

2. Elaborarea de politici - Identificarea problemelor actuale și elaborarea de propuneri de acțiune

În cadrul Forumului, va fi dezvoltat un apel la acțiuni pentru decidenți și părțile relevante privind realizarea și furnizarea impactului asupra ODD 16. Apelul va fi adresat: a) instituțiilor publice; b) societății civile; c) sistemului judiciar; d) sistemului procuraturii.

Participanții la Forum vor lucra în trei ateliere de lucru, definite în corelare cu țintele Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)16.

Atelierul I: Creșterea accesului la justiție pentru toți

Atelierul II: Reducerea corupției

Atelierul III: Comunități sigure și securizate

Lucrările din ateliere vor fi facilitate, iar în cadrul acestora se va efectua o analiză a situației actuale, identificarea barierelor curente în realizarea țintelor de dezvoltare durabilă și elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a nivelului de implementarea a Agendei 2030 în sectorul de justiție.

• Beneficiari direcți: 25 reprezentanți ai instituțiilor din Guvern, responsabile de politici în sectorul justiției; 10 judecători; 10 procurori; 10 avocați; 15 reprezentanți ai mediului academic, 20 reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, mass-media și parteneri de dezvoltare, precum și 15 cetățeni, implicați și interesați de agenda de dezvoltare durabilă în justiție (selectați prin anunț public).

 • Beneficiari indirecți: instituții publice, universități, parteneri de dezvoltare, organizații neguvernamentale, mass-media, publicul larg (cca: 1 000 pers.).

În această ordine de ideii Uniunea Avocaților va delega la Forumul desfășurat la data de 27 februarie 2020, 10 avocați.

Prin urmare solicităm respectuos să ne comunicați despre participările Dvs la eveniment la adresa de e-mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com , până la data de 14 februarie 2020.

Atașat găsiți agenda preliminară a evenimentului.

Cu respect,

 

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților

 

 

Materiale ataşate