Prima pagină  »  Noutați
Consiliul Uniunii a decis asupra revizuirii priorităţilor de organizare a Centrului de instruire a Avocaţilor
16.03.2020

Viorica Grecu, în calitate de director, şi Consiliul Centrului de instruire a Avocaţilor din cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, urmează în cel mai scurt timp să prezinte spre dezbatere şi aprobare Consiliului Uniunii, criteriile de selectare a formatorilor în funcţie de necesităţile avocaţilor şi avocaţilor stagiari.

În cadrul şedinţei extraordinare din 13 martie curent, Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, a examinat informaţia prezentată de către directorului Centrului, Viorica Grecu cu privire la criteriile de selectare a formatorilor, precum şi lista propriu-zisă a acestora. Membrii CoUARM au luat act de informaţia prezentată şi în conformitate cu articolul 431,alin. (2), lit. (d), (e) din Statutul profesiei de avocat, a remis către Consiliul CIA, conform competenţei sale, pentru a decide asupra listei formatorilor şi a documentelor anexe.

Astfel că, CIA, în persoana directorului Viorica Grecu urmează să întocmească şi prezinte spre aprobare Consiliului CIA următoarele documente;

- Necesităţile de formare iniţială a avocaţilor stagiari;

- Necesităţile de formare continuă a avocaţilor titulari;

- Elaborarea curriculum pentru instruirea iniţială a avocaţilor stagiari; 

- Elaborarea curriculum pentru instruirea continuă a avocaţilor;

- Elaborarea criteriilor de selectare a formatorilor pentru cursurile de instruire iniţială şi continuă a avocaţilor şi avocaţilor stagiari.

Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova a decis că doar după întreprinderea acţiunilor solicitate mai sus, vor fi supuse dezbaterilor şi aprobării, criteriile de selectare a formatorilor precum şi lista acestora. În opinia membrilor CoUARM: reputaţia ireproşabilă, capacităţi de planificare, abilităţi de instruire a avocaţilor şi capacitatea de a transfera cunoştinţe şi abilităţi practice cursanţilor, capacitatea de autoperfecţionare, etc., nu reprezintă criterii obiective şi definitorii la selectarea formatorilor CIA.

De asemenea, la acest subiect au fost discutate aspectele ce ţin de organizarea în timpi cât mai optimi a unor cursuri de instruire în teritoriu, lucru care lipseşte cu desăvârşire la etapa actuală. Consiliul a obligat directorul CIA, Viorica Grecu, să înlăture toate obstacolele şi inechitatea în adresa avocaților din regiuni, care sunt membrii Uniunii Avocaților din Republica Moldova şi au dreptul de a beneficia de menirea CIA.