Prima pagină  »  Noutați
În atenția avocaților BAROULUI CHIȘINĂU
18.07.2020

În conformitate cu Decizia de convocare a Decanului Baroului Chișinău din 23 aprilie 2020 și Calendarul desfășurării Adunării Generale Deschise, anexa nr. 1 la Ordinul № 90-SG/UA/2020 din 14.07.2020, Uniunea Avocaților din Republica Moldova face publică Lista avocaților care solicită includerea în Comisia de numărare a voturilor și pentru calitatea de Secretar al Adunării generale, înscriși în ordine alfabetică, după cum urmează:

Comisia de numărare a voturilor:

  1. CARMANSCHI Vitalie – licența nr. 1601 din 16.12.2008;
  2. CECAN Igor – licența nr. 1441 din 29.05.2008;
  3. CECAN Liudmila – licența nr. 2935 din 07.04.2016;
  4. CECAN Mihaela – licența nr. 2134 din 23.05.2011;
  5. GÎLCĂ Adrian – licența nr. 1397 din 27.12.2007;
  6. GUȚU Teodor – licența nr. 380 din 25.02.2002;
  7. LUNGU Alexei – licența nr. 3479 din 03.12.2019;
  8. ZAGORNEANU Artur – licența nr. 2013 din 13.12.2010.

 

Secretar al Adunării Generale:

  1. SPRÎNCEAN Natalia – licența nr. 1815 din 13.01.2010;
  2. PRETULA Carolina-Caleria – licența nr. 3089 din 21.12.2016.

 

În această ordine de idei, Vă comunicăm că pentru zilele de Luni și Marți 20 - 21 iulie 2020, este planificată alegerea membrilor în Comisia de numărare a voturilor (5 persoane) și a Secretarului Adunării generale (1 persoană).

Precizăm, că datorită menținerii riscului răspândirii infecției COVID-19 și în scopul respectării Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 20 din 10.07.2020, prin care s-a prelungit până la data de 31 iulie 2020 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr.10 din 15 mai 2020 a CNESP, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național, procedura de vot a membrilor în Comisia de numărare a voturilor și a Secretarului Adunării generale, se va desfășura prin corespondență poștală la adresa de e-mail a Baroului Chișinău: baroulchisinau1@gmail.com.

Totodată, în vederea asigurării procesării corecte a voturilor exprimate și identificarea cu maximă precizie a avocaților care și-au manifestat opțiunea de vot, pentru unul sau mai mulți candidații incluși în listele de mai sus, procedura de votare se va realiza prin aplicarea semnăturii electronice pe buletinele de vot, corespunzător instrucțiunilor de mai jos:

1. Se va descărca fișierul în format Word prezentat în anexă, în care este inserat Buletinul de vot, care conține Lista tuturor avocaților care și-au exprimat intenția de a candida în Comisia de numărare a voturilor și pentru Secretar al Adunării generale.

2. După examinarea fiecărui candidat în parte, Votul „pentru” se va realiza prin lăsarea intactă a numelui şi prenumelui avocatului selectat, iar votul „contra” se va exprima prin radierea numelui şi a prenumelui persoanei nepotrivite.

Notă: Vor fi considerate nevalabile buletinele de vot pe care numărul candidaților votați „pentru” este mai mare decât numărul funcțiilor/pozițiilor pentru care se candidează.

3. După exprimarea opțiunii de vot, documentul în format Word va fi exportat în format PDF și salvat pe telefonul mobil sau PC (pașii pentru modificarea formatului documentului, pot fi consultați prin accesarea tutorialului disponibil la următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=ZKwSKB7ZsBQ);

4. Pe documentul descărcat în format PDF va fi aplicată semnătura electronică sau mobilă a avocatului, prin folosirea Serviciul guvernamental integrat (MSign), disponibil prin accesarea următorului link: https://msign.gov.md/#/. Ghidul de utilizare a semnăturii electronice și mobile, poate fi consultat la adresa https://msign.gov.md/#/info/media.

5. Documentul astfel semnat, va fi descărcat pe telefonul mobil sau PC, după care urmează a fi expediat la adresa de e-mail a Baroului Chișinău (baroulchisinau1@gmail.com).

 

Pentru mai multe detalii, Vă îndemnăm să apelați la Secretariatul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, str. București, 46, mun. Chișinău, la numărul de contact: (+373 22) 226-152 sau la adresa de e-mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com.

 

 

Materiale ataşate