Prima pagină  »  Noutați
COMUNICAT: privind hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova adoptate în ședința extraordinară din 9 noiembrie 2020.
10.11.2020

Ieri, 9 noiembrie 2020, fiind convocat în ședință extraordinară, Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova a examinat cererea prealabilă nr. 1870/2020 din 15 octombrie 2020 depusă de avocații Carolina CATAN, Marcela MARIȚ și Lucian ROGAC cu privire la constatarea nulității actului administrativ individual sau anularea hotărârilor Consiliului Uniunii Avocaților din 13 octombrie 2020 prin care s-a anulat Comisia specială pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat și hotărârile adoptate de ea.

Cu votul majorității membrilor, Consiliul a adoptat următoarea hotărâre:

Art. 1. A admite cererea prealabilă nr. 1870/2020 din 15 octombrie 2020 depusă de avocații Carolina CATAN, Marcela MARIȚ și Lucian ROGAC.

Art. 2. Se anulează hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților nr. UA/C/20/98 din 13.10.2020.

Art. 3. Se anulează hotărârea Comisiei speciale pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat din 2 octombrie 2020.

Art. 4. Se revocă hotărârile Consiliului Uniunii Avocaților nr. UA/C/20/41 din 13 martie 2020 și nr. UA/C/20/39 din 13 martie 2020.

Art. 5. Se revocă hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților nr. UA/C/20/48 din 9 aprilie 2020.

În context reiterăm că la 13 octombrie 2020, examinând în ședință publică chestiunea privind procedura și modul de organizare a concursului pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, cu votul majorității membrilor Consiliului a hotărât:

 ,, Se anulează:

  • Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova nr. UA/C/20/39 din 13 martie 2020, privind numirea Comisiei Speciale pentru organizarea concursului pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat;
  • Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova nr. UA/C/20/41 din 13 martie 2020 privind modul de recepționare și înregistrare a dosarelor candidaților pentru funcția de membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat și desemnarea secretarului Comisiei Speciale;
  •  Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova nr. UA/C/20/48 din 9 aprilie 2020, prin care s-a dispus prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcției de membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.”

În altă ordine de idei constatăm că Consiliul prin hotărârea din 9 noiembrie 2020 a reconfirmat ca fiind legală și întemeiată hotărârea contestată din 13 octombrie 2020.

A fost oare soluționată cererea prealabilă nr. 1870/2020 din 15 octombrie 2020 depusă de avocații Catan Carolina, Mariț Marcela și Rogac Lucian cu privire la constatarea nulității actului administrativ individual sau anularea hotărârii Consiliului din 13 octombrie 2020?!

Pe de o parte Consiliul în ședința din 9 noiembrie 2020 a admis cererea prealabilă menționată și a anulat hotărârea Consiliului din 13 octombrie 2020, contestată prin cererea prealabilă din 15 octombrie 2020.

Pe de altă parte Consiliu a revotat, reconfirmat, adoptat repetat hotărârea din 13 octombrie 2020.

Totodată, Codul Administrativ, art. 167 alin. (1) prevede expres că: (1) Dacă consideră cererea prealabilă ca fiind admisă și întemeiată și întemeiată, autoritatea publică emitentă, în speță Consiliul  Uniunii Avocaților din Republica Moldova, anulează în tot sau în parte actul administrativ individual contestat.

Aștept foarte mult ca aceste hotărâri să nu pună la grea încercare profesia de avocat și instituția avocaturii și să nu bulverseze opinia publică!?

 

Cu respect,

 

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților