Prima pagină  »  Noutați
COMUNICAT PUBLIC cu privire la combaterea exercitării fără drept, de către persoane fizice și entități juridice, a activităților specifice profesiei de avocat
25.11.2020

Uniunea Avocaților din Republica Moldova întreprinde constant demersuri în vederea combaterii exercitării fără drept a activităților specifice profesiei de avocat, de către persoanele fizice și entități juridice.

În conformitate cu art. 8 alin. (2) din Legea nr.1260-XV/2002 cu privire la avocatură, acordarea asistenței juridice calificate prevăzută la alin. (1) lit. c) și e) - prin reprezentarea persoanelor fizice și juridice în instanțele de judecată, participarea la urmărirea penală și la dezbaterile judiciare în cauzele penale în calitate de apărător, de către o persoană care nu are calitatea de avocat, se pedepsește, dacă legea nu prevede altfel.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova sesizează autorităților de drept cazurile de avocatură clandestină și va monitoriza până la momentul unei soluții definitive, sesizările depuse în acest sens.

Este important să rețineți că, în Republica Moldova, singurele persoane care pot profesa ca avocați, sunt persoanele înscrise în Lista avocaților cu drept de exercitare.

Pentru a verifica dacă o persoană este avocat cu drept de exercitare, Vă îndemnăm să accesați următorul link: http://uam.md/index.php?pag=news&id=918&l=ro.

Pentru avocații din alte state, autorizați să exercite activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, consultați Registrul special ținut de Consiliul Uniunii Avocaților, la adresa de link: http://uam.md/media/files/files/registrul_avoca_ailor_str__ini_9678161.pdf.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova atenționează justițiabilii, că angajând persoane care nu au calitatea de avocat, Vă asumați riscurile aferente.

Totodată, Uniunea Avocaților face apel către avocați să nu încurajeze activitatea unor persoane și entități juridice prin care se aduce atingere dispozițiilor Legii nr. 1260/2002 și ale Statutului profesiei de avocat, precum și să aducă la cunoștința organelor profesiei orice încălcare sesizată.

 

Cu respect,

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților