Prima pagină  »  Noutați
ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR COMISIEI DE LICENŢIERE A PROFESIEI DE AVOCAT
18.01.2021

Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, în ședința extraordinară din 15 ianuarie 2021, a hotărât extinderea termenului depunerii cererilor la concursul pentru alegerea membrilor Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat, până la  26 ianuarie 2021.

Totodată, Consiliul a hotărât a extinde data desfășurării concursului pentru alegerea membrilor Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat pâna la data de 25 februarie 2021, care va fi organizat de Comisia Specială.

Doritorii de a participa la concurs și a obține calitatea de membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat  vor depune următoarele acte la Comisia specială:

  • Cererea de participare la concurs;
  • CV-ul în limba română;
  • Lista evenimentelor de formare profesională continuă la care a participat în ultimii 4 ani;
  • Copia legitimației de avocat și a documentelor care confirmă stagiul de profesor titular în drept;
  • Declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor pentru a deveni membru al Comisiei de licențiere.

Candidații la concurs vor depune dosarele până la data de 26 ianuarie 2021 prin email la adresa uniunea.avocatilor.rm@gmail.com.  

Dosarele incomplete şi cele depuse cu depăşirea termenului indicat, nu vor fi acceptate pentru înregistrarea candidaţilor la concurs.

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților