Prima pagină  »  Noutați
Prelungirea stării de urgență în sănătate publică, noi restricții
17.02.2021

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

Urmare evoluției negative a situației epidemiologice în plan național și internațional la 15 ianuarie 2021, COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ a adoptat hotărârea nr. 45 prelungind astfel până la 15 aprilie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova starea de urgență în sănătate publică.

Termenul stării de urgență în sănătate publică poate fi revizuit în dependență de evoluția situației epidemiologice la nivel național.

I. Potrivit acestei hotărârii se mențin măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, prevăzute în Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a COMISIEI NAȚIONALE EXTRAORDINARE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, inclusiv:

  • Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru este obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.
  • Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția: (i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfășurată la distanţă, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistență medicală, ce nu poate fi amânată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amânate.

II. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi toţi cetăţenii Republicii Moldova şi alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control şi combatere a infecției COVID-19:

  • respectarea distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei distanţe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
  • respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
  • respectarea regulilor de igienă respiratorie;
  • respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv;
  • purtarea măştilor de protecţie în toate spaţiile publice (de uz comun) deschise şi închise, în special în transportul public. Masca trebuie să acopere gura şi nasul.

III. Se dispune conducătorilor instituțiilor publice și private stabilirea unui regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției și a personalului activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu. Pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, să fie asigurată munca la distanță.

Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competenta vor organiza desfășurarea activității in regim special de lucru, de la 7:30 pana la 16:00 și pauza de masa de la 12.00 pana la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de situația epidemiologică.

IV. Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.

În continuare, avocații sunt rugați să respecte interdicțiile obligatorii impuse de către CNESP atunci când sunt antrenați în activități profesionale.

 

Sănătate multă la toți,

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților