Prima pagină  »  Noutați
Modificări esențiale în Legea nr. 1260 cu privire la avocatură
19.02.2021

Stimați colegi avocați și avocați stagiari,

Pe 10 februarie 2021 Biroului Permanent al Parlamentului Republicii Moldova a fost înaintat, cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu modificările și completările ulterioare.

Autorii proiectului sunt avocații, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, domnii Lebedinschi Adrian și Bolea Vasile și își propun modificarea, completarea și expunerea în redacție a circa 38 articole din 66 înscrise în Legea nr. 1260-XV din 19.07.2002.

Potrivit proiectului de lege, hotărârile Consiliului U.A.R.M a se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.

În context se merită să facem un exercițiu de imaginație. Ședința Consiliului U.A.R.M se consideră legal întrunită dacă la ea participă mai mult de jumătate din membrii Consiliului. Altfel spus dacă la ședința Consiliului participă 8 membrii, efectiv hotărârile se adoptă cu votul a 5 membri.

Altă observație este referitor la competența Congresului, Organului Suprem al Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Potrivit proiectului de lege, Congresul nu va mai avea competență privind:

- Aprobarea bugetului anual al Uniunii Avocaților din Republica Moldova și execuția bugetară anuală a acestuia;

- Stabilirea cotei de contribuție a avocaților la formarea bugetului U.A.R.M;

- Stabilirea cuantumului taxelor pentru examenele de admitere la stagiu și pentru examenele de calificare, cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului profesional.

Aceste competențe sunt delegate Consiliul Uniunii Avocaților care va adopta hotărâri cu votul a 5 membri.

Membrii  Comisiei de licențiere a profesiei de avocat vor fi aleși de către Congres.

Secretarul general nu va mai fi angajat în funcție, în bază de concurs, pentru un termen de 5 ani. În această ordine de idei este de nuanțat că potrivit proiectului, Secretarul general se numește de către Consiliul U.A.R.M.

Membrii Comisiilor din cadrul U.A.R.M sunt aleși sau delegați pe un termen de 4 ani. Decanii Barourilor vor fi aleși pentru un mandat de 4 ani. Președintele Uniunii Avocaților în continuare este ales pe un termen de 2 ani. În mod logic și firesc, având în vedere spiritul proiectului de lege, urma să fie modificat și termenul de alegere a Președintelui U.A.R.M.

Se propune completarea Legii nr. 1260/2002 cu art. 431 Comisia de soluționare a contestațiilor.

Informația afișată pe pagina oficială a Parlamentului Republicii Moldova prevede că proiectul de lege va fi examinat de către Comisia juridică, numiri și imunități.

Totodată, proiectul de lege urmează a fi avizat de către:

- Centrul Național Anticorupție

 

- Comisia administrație publică

 

Comisia agricultură şi industrie alimentară

 

- Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media

 

- Comisia de control al finanțelor publice

 

Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice

 

- Comisia economie, buget şi finanţe

 

- Comisia mediu și dezvoltare regională

 

Comisia politică externă şi integrare europeană

 

- Comisia protecţie socială, sănătate şi familie

 

- Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică

 

- Direcţia juridică

 

- Guvernul RM

 

Observăm că proiectul de lege nu va fi remis pentru avizare Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

În această ordine de idei menționez că proiectul nu a fost consultat cu avocații și avocați stagiari și nu a fost afișat pentru dezbateri publice.

În context, solicit/îndemn toți avocații și avocații stagiari să lectureze proiectul de lege înregistrat cu nr. 28 la 10 februarie 2021, să vină cu obiecții, propuneri, opinii de îmbunătățire a proiectului.

Propunerile,  opiniile și obiecțiile Dvs urmează a fi remise la adresa de e-mail a Uniunii Avocaților din Republica Moldova: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com

Atașat găsiți proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 sau accesați http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5421/language/ro-RO/Default.aspx

 

Cu respect și urări de sănătate,

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților

Materiale ataşate
pdf, 804 KB