Prima pagină  »  Noutați
Comunicat
28.06.2021

Stimați avocați,

Uniunea Avocaților din Republica Moldova vă informează că la 25 iunie 2021 Consiliul Uniunii Avocaților în ședință ordinară a hotărât prelungirea concursului pentru selectarea a 3 (trei) avocați în calitate de membri ai Consiliului Centrului de Instruire a Avocaților până la 1 septembrie 2021.

Candidații care optează pentru depunerea dosarului privind participarea la concurs, trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

  1. Să fie înscriși în Lista avocaților care au dreptul de exercitare a profesiei de avocat.
  2. Să dispună de o experiență în domeniul instruirii de minim 7 (șapte) ani.
  3. Să se bucure de reputație ireproșabilă.

Pentru înscrierea și participarea la concurs, candidații urmează să depună la dosarul de participare următoarele acte:

  1. Curriculum Vitae, semnat pe fiecare pagină;
  2. Scrisoare de intenție și motivare, care va conține viziunea candidatului în raport cu activitatea Centrului de Instruire a Avocaților;
  3. Alte acte din care să rezulte experiența în domeniul instruirii (copia carnetului de muncă, certificat constatator etc.)

 

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților