Prima pagină  »  Noutați
Formularul de raportare cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul avocaturii
05.07.2021

Stimați avocați,

Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM), în calitate de organ cu funcții de supraveghere a entităților raportoare conform Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a aprobat Hotărârea nr. 08-08/23.04.2021 din 23 aprilie 2021 privind aprobarea actelor în domeniul AML http://uam.md/media/files/files/08-08_23_04_2021_279613.pdf .

Conform pct. 1 al Hotărârii nr. 08-08/23.04.2021 din 23 aprilie 2021, menționate anterior, Consiliul Uniunii Avocaților (CoUA) a aprobat următoarele acte:

1) Îndrumarul metodologic privind obligațiile generale ale avocaților în domeniul AML (se anexează) ;

2) Model al Programului intern AML în domeniul avocaturii (se anexează);

3) Model al Raportului de evaluare internă a riscurilor AML în domeniul avocaturii (se anexează);

4) Model pentru avocați al formularului Declarației PEP pentru cetățeni ai Republicii Moldova (se anexează);

5) Model pentru avocați al formularului Declarației PEP pentru cetățeni străini (se anexează).

Conform pct. 4 al Hotărârii nr. 08-08/23.04.2021 din 23 aprilie 2021, CoUA a împuternicit responsabilul AML din Cadrul Uniunii Avocaților să asigure pregătirea, inițierea și desfășurarea pe parcursul anului 2021 a unui control privind respectarea de către avocați a legislației AML, cu prezentarea până la sfârșitul anului 2021 a unui raport în acest sens Consiliului Uniunii Avocaților și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB).

La data de 28 mai 2021, CoUA a aprobat Hotărârea nr. 10-06/28.05.2021 prin care a aprobat Planul de acțiuni al Uniunii Avocaților din Republica Moldova pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru anul 2021 http://uam.md/media/files/files/10-06_28_05_2021_3533364.pdf .

La pct. 2 al Planului de acțiuni menționat supra s-a stabilit drept acțiune „Efectuarea unui control în corespundere cu art. 4 al Hotărârii CoUA nr. 08-08/23.04.2021 din 23 aprilie 2021 privind aprobarea actelor în domeniul AML”, iar drept indicatori de monitorizare au fost indicați:

1. Raport de evaluare a amenințărilor și vulnerabilităților AML în avocatură, urmare efectuării controlului privind respectarea de către avocați a legislației AML întocmit și prezentat CoUA spre aprobare și publicat pe pagina-web a UARM;

2. Stabilirea și comunicarea SPCSB a gradului de conformare a entităților raportoare.

În scopul organizării și realizării unei evaluări a amenințărilor și vulnerabilităților AML în domeniul avocaturii,  prin intermediul desfășurării un control privind respectarea de către avocați a legislației AML, și ținând cont de situația pandemică și riscul de infectare cu virusul SARS-COVID-19, se impune efectuarea controlului dat de la distanță prin completarea de către entitățile raportoare (CA/BAA) a unui formular de raportare AML.

Astfel, la data de 25.06.2021, prin Hotărârea nr. 11-02/25.06.2021 din 25.06.2021 Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat Formularul de raportare AML în domeniul avocaturii (în continuare Formularul se anexează), http://uam.md/media/files/files/h__11-02_25_06_2021_6376641.pdf

Formularul completat, se depune la organul de supraveghere (Uniunea Avocaților din Republica Moldova) numai de avocați și birourile asociate de avocați (BAA), în cadrul cărora activează avocați și avocați-stagiari, care sunt entități raportoare în sensul legislației AML.

Perioada de raportare este 1 ianuarie 2021 – data completării formularului.

Formularul completat se depune prin comunicarea online la adresa: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com sau se depune pe suport de hârtie la sediul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, nu mai târziu de 15 septembrie 2021.

BAA depun un singur formular, care totalizează datele furnizate de avocații din cadrul BAA, dacă anumiți avocați din cadrul BAA nu decid să depună un formular separat.

 

Responsabil AML

Secretar general al Uniunii Avocaților

Mariana ROMANIUC

 

Materiale ataşate