Prima pagină  »  Noutați
Comunicatul Comisiei pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților către organele mass-media din Republica Moldova
10.08.2021

Stimați reprezentanți ai organelor de informare media!

Comisia pentru etică și disciplină fiind în virtutea legii - un organ de autoadministrare al Uniunii Avocaților, organ unic cu sarcina de examinare a plângerilor privind acțiunile avocaților, de analiză a cazurilor de încălcare de către avocați a disciplinei și a normelor de etică profesională.

Mai mult, Comisia pentru etică și disciplină fiind investită cu protecția onoarei și prestigiului profesiei, respectarea Legii, a Statutului profesiei de avocat și a deciziilor obligatorii ale organelor profesiei, ea fiind unica instanță disciplinară a Uniunii Avocaților.

În plenitudinea împuternicirilor impuse de lege, Comisia pentru etică și disciplină - adoptă hotărâri de sancționare a avocaților și (sau) de respingere a solicitărilor de sancționare sau constată anumite fapte ce țin de etica și disciplina avocatului.

Comisia pentru etică și disciplină în temeiul legislației în vigoare este un organ transparent și dispus comunicării cu societatea civilă, mediul avocațial și alte organe statale sau organizații.

Transparența respectivă se limitează numai atunci și acolo unde o cere Legea.

Comisia pentru etică și disciplină salută și percepe critica, analiza, aprecierea hotărârilor adoptate pe cazuri disciplinare concrete de către persoanele antrenate în procedurile respective, ori într-o societate democratică nici o persoană, nici un organ nu poate fi poziționat în afara acestor fapte, cu condiția că această critică este constructivă, obiectivă și legală, ori hotărârile anumitor organe într-un stat democratic care au căpătat statutul irevocabil, pot fi criticate și nici de cum neexecutate.

Comisia pentru etică și disciplină constată că în ultimul timp diferite persoane, petiționari, avocați, alte terțe persoane recurg cu aportul mass-mediei la critică denaturată a hotărârilor Comisiei pentru etică și disciplină, critică neobiectivă, uneori chiar ilegală.


Mai mult, cu implicarea platformelor date, se expun poziții unilaterale, cu tentă de adevăr exclusiv în viziunea lor, fără a fi pe contrasens familiarizată și expusă poziția Comisiei pentru etică și disciplină publicată în hotărârea respectivă, sau nici nu se solicită poziția oficială a comisiei vis-a-vis de problematica invocată de interlocutor.

Politica editorială a organelor mass-media specificate în concordanță cu rigorile unei societăți democratice la capitolul garantării libertății de exprimare, independenței editoriale, pluralismului, conținutului, diversității, echilibrului, imparțialității, neutralității, obiectivității ș.a.,  în opinia Comisiei pentru etică și disciplină nu corespunde principiilor democratice date, atât timp cât Comisia este lăsată în afară de procesele expuse.

Comisia pentru etică și disciplină - mizează pe corectitudinea expunerii faptelor specificate cu implicarea bilaterală a exponenților anumitor probleme, pentru crearea în societate a unui climat și echilibru obiectiv ori cetățenii, justițiabilii au dreptul deplin, care prevalează asupra celor invocate, dreptul de a fi informat corect.

Comisia pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților