Prima pagină  »  Noutați
Concurs pentru selectarea directorului Centrului de Instruire a Avocaților
10.09.2021

Uniunea Avocaților din Republica Moldova anunță concurs pentru selectarea directorului Centrului de Instruire a Avocaților.

Candidații care optează pentru depunerea dosarului privind participarea la concurs urmează să prezinte următoarele acte:

- Copia buletinului de identitate;

- Curriculum Vitae semnat pe fiecare pagină;

- Certificate de calificare (diplomă de licență, diplomă de master etc.);

- Scrisoare de motivare, care va conține și o expunere a unei  viziuni privind funcționarea Centrului de Instruire a Avocaților.

Data limită de depunere a dosarelor pentru concurs este 25 octombrie 2021.

Criteriile specifice pentru participare la concurs și selectare a candidatului sunt următoarele:

  • Vechime în profesia de avocat de cel puțin 5 ani;

  • Abilități manageriale;

  • Reputație profesională ireproșabilă;

  • Viziuni clare pentru funcționarea cu succes în continuare a Centrului de instruire a avocaților, în corespundere cu legislația;

  • Abilități de comunicare și colaborare cu organele profesionale ale avocaților, abilități de mediere și management a conflictelor;

  • Abilități pentru promovarea propunerilor privind reformarea și dezvoltarea sistemului de instruire inițială și continuă în cadrul profesiei.

Dosarele urmează a fi prezentate la sediul Uniunii Avocaților (Chișinău, str. București 46).

 

Notă: Consiliul Uniunii Avocaților este în drept, în mod rezonabil și nediscriminatoriu, să solicite candidatului alte informații și acte în măsura în care acestea sunt necesare pentru selectarea celui mai bun candidat pentru funcția de director al Centrului de instruire a avocaților.