Prima pagină  »  Noutați
Decizia Decanului Baroului Bălți nr. 1AG/2021 din 11.10.2021 privind desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Bălți din a. 2021
13.10.2021

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova

Baroul avocaţilor din circumscripţia Curţii de Apel Bălţi

 

În atenția avocaților cu drept de vot înscriși în Lista membrilor Baroului de Avocați  din circumscripția Curții de Apel Bălți.

 

DECIZIE nr. 1AG/2021

Privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Baroului avocaţilor din circumscripţia Curţii de Apel Bălţi din a.2021 în condiţiile, stării de urgenţă în sănătate publică.

 

11 octombrie 2021                                                                                       m. Bălţi

Decanul Baroului avocaţilor

din circumscripţia Curţii de Apel Bălţi                                  Constantin Botnari

 

  1. În conformitate cu art. 48 alin.(2) din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, Adunarea Generală Ordinară a Baroului se întruneşte anual, fiind convocată de decan. Convocarea adunării generale se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, prin afişarea anunţului privind convocarea adunării generale şi a ordinii de zi la sediul Baroului şi prin plasarea acestora pe pagina web oficială a Uniunii Avocaţilor RM, la rublica „Actele UA recente".
  2. Potrivit art.II alin.(5)(6) lit.a) Legea nr.67 din 22.04.2021 privind modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură,
  1. Consiliul Uniunii Avocaţilor, în termen de 3 luni de la data întrării în vigoare a prezentei legi va adopta modificări la Statutul profesiei de avocat:
  2. Uniunea Avocaţilor, în termen de 3 luni de la data modificărilor la statutul profesiei de avocat conform alin. (5):

a) va alege Comisia de Licenţiere a profesiei de avocat în conformitate cu prizenta lege.

2.1. La 09.09.2021 Consiliul Uniunii Avocaţilor a adoptat modificări la Statutul profesiei de avocat, potrivit Hotărârii nr. 15-02/09.09.2021.

  1. Potrivit art. 48 alin. (5) din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, decanul baroului poate decide prin decizie că, în adunările generale elective, procesul de votare pentru alegeri să se desfăşoare pe parcursul mai multor zile consecutive.

Având în vedere prevederile art. art. 34 alin. (1); art. 43 alin.(1); 48;49; 50; 53;alin.(8)lit.a);

54 alin. (6) lit. a) din Legea nr.1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură, art.52,53 alin.2 lit. d), al Statutului profesiei de avocat,

 

DECIDE:

 

1. A convoca Adunarea Generală ordinară a Baroului de avocaţi din circumscripţia Curţii de Apel Bălţi, cu prezenţa fizică a membrilor Baroului la adresa mun. Bălţi, str. Dostoevsci nr. 63 bir. 1 in perioada de 15-17 noiembrie 2021, orele 9.00-17.00.

2. Adunarea Generală va avea umătoarea ordine de zi:

  1. Alegerea a 1 (un) membru în Comisia de licenţiere a profesiei de avocat.

Candidiaţii la comisia de numărare a voturilor, cît şi la funcţia electivă de membru în Comisia de licenţiere a profesiei de avocat vor depune, cu cel puţin 15 zile înainte de ziua desfăşurării şedinţei Adunării Generale - pînă la 01.11.2021,orele 17.00, la Baroul Bălţi, m.Bălţi ,str.Dostoevschi 63, t. 069176311, 069003963, o cerere scrisă de participare la alegere, ultimii vor anexa platforma electorală.

În cerere şe va indica vechimea în profesie în condiţiile art.12 din Legea nr.1260 din 19.07.2002, cu privire la avocatură, organul de conducere (comisia) în a cărei componenţă candidează să fie ales, cu solicitarea de a fi înscris în buletinul de vot pentru funcţia respectivă.

Dreptul la vot va fi exercitat, în condiţiile respectării stricte a măsurilor generale de prevenire şi control a infecţie COVID -19, la adresa Baroului indicată supra.

 

Decanul Baroului avocaţilor din circumscripţia Curţii de Apel Bălţi    

Avocat                                                                                       Constantin Botnari

 

Materiale ataşate