Prima pagină  »  Noutați
POZIȚIA CONSILIULUI UNIUNII AVOCAȚILOR PRIVIND IMIXTIUNEA ÎN EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT
13.10.2021

Drept urmare a  multitudinii de sesizări și cererii din partea avocaților, coroborate prin declarații publice, Consiliul Uniunii Avocaților condamnă și consideră inadmisibile și ilegale acțiunile  procurorilor, manifestate prin neacordarea dreptului garantat de lege și de Constituție la întrevedere cu clientul său în condiții confidențiale, admiterea nejustificată de către procurori a PREZUMȚIEI VINOVĂȚIEI tuturor avocaților din Republica Moldova, precum că avocații ar putea transmite obiecte interzise clienților lor și ar putea să contribuie la eschivarea clientului lor de la urmărirea penală.

Astfel, prin asemenea imixtiune în exercitarea profesiei de avocat, fără careva temeiuri justificative, a fost dată o lovitură întregii bresle a avocaților din Republica Moldova. Or, nici o normă legală nu admite careva excepție de la exercitarea dreptului la apărare a persoanei urmărite penal, la fel cum nu este prevăzută de lege nici o excepție, care ar stabili posibilitatea imixtiunii în exercitarea profesiei de avocat în condițiile legii.

Imixtiunea în exercitarea profesiei de avocat, încălcarea drepturilor avocatului, dar și a dreptului la apărare, garantate de Constituția Republicii Moldova, alimentează neîncrederea avocaților în garanțiile de stat acordate profesiei și diminuează credința cetățeanului în rostul și eficiența instituției avocaturii, subminând astfel independența profesiei de avocat.

Restrângerea dreptului la apărare și a dreptului la exercitarea profesiei de avocat nu se încadrează în prevederile alin. (2) art. 54 din Constituția Republicii Moldova privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.

Consiliul Uniunii Avocaților reamintește că legea garantează oricărei persoane dreptul de a-și alege liber avocatul pentru consultanță şi reprezentare în materie juridică. Statul asigură accesul la asistența juridică calificată tuturor persoanelor fizice și juridice în condițiile legii.

Conform legii, avocații acordă persoanelor fizice şi juridice consultații şi explicații, expun concluzii cu privire la problemele juridice, prezintă informații verbale şi scrise referitoare la legislație, întocmesc documente cu caracter juridic, reprezintă interesele lor în instanțele de judecată, reprezintă interesele lor în materie juridică în relațiile cu autoritățile.

Conform paragrafului 18 al Principiilor de Bază ale Rolului Avocatului, adoptate la Congresul al Optulea al Națiunilor Unite despre Prevenirea Crimei şi a Tratamentul Delincvenților, Havana (Cuba), 27 august – 7 septembrie 1990, „avocații nu vor fi identificați cu clienții lor sau cu cauzele clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcțiilor lor.

În conformitate cu art. 26 din  Constituția Republicii Moldova, dreptul la apărare este garantat. Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepsește prin lege.

În numele Uniunii Avocaților, Consiliul Uniunii Avocaților, SOLICITĂ autorităților statului respectarea dreptului la apărare tuturor persoanelor urmărite penal fără excepție, respectarea normelor și principiilor enunțate supra și neadmiterea identificării avocaților cu clienți lor sau cu cauzele clienților lor, ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor profesiei de avocat, și, în acest sens, neadmiterea, în toate situațiile, fără excepție, a imixtiunii în exercitarea profesiei de avocat, neadmiterea urmăririi penale a avocaților pentru activități desfășurate în procesul exercitării profesiei de avocat în corespundere cu normele materiale şi procedurale, şi care rezultă dintr-o conduită profesională şi corectă.