Prima pagină  »  Noutați
COMUNICAT
01.11.2021

Consiliului Uniunii Avocaților la 12 octombrie 2021 prin hotărârea nr. 17-01/12.10.2021 convoacă în sesiune ordinară Congresul Uniunii Avocaților din Moldova pentru anul 2021.

Desfășurarea lucrărilor Congresului va avea loc în perioada: 1 decembrie 2021 ora 10.00 - 3 decembrie 2021 ora 18.00, iar prezidarea va fi asigurată de către dna Angela POPIL.

Desfășurarea lucrărilor Congresului Uniunii Avocaților pentru anul 2021 cu exercitarea dreptului de vot prin intermediul  mijloacelor electronice, precum și oferirea posibilității avocaților cu dreptul de a participa la lucrările Congresului de a beneficia de asistență tehnică la sediul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, str. București 46, mun. Chișinău.

Avocații cu drept de a participa la Congres, care nu dispun de posibilități tehnice pentru a-și utiliza/exercita votul în cadrul Congresului, pot să beneficieze de asistență tehnică prin prezentarea la sediul Uniunii Avocaților, str. București 46, mun. Chișinău, în perioada 1 - 3 decembrie 2021, 6 - 8 decembrie 2021, în intervalul orelor 10.00- 18.00.

Ordinea de zi a Congresului

(aprobată prin hotrârea Consiliului UA

nr. 17-04/12.10.2021 din 12 octombrie 2021)

  1. Alegerea Președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

  2. Alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat (6 persoane).

  3. Delegarea către Consiliul Uniunii Avocaților a împuternicirilor de aprobare a modificărilor la Statutul profesiei de avocat și la Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova.

  4. Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Consiliul Uniunii Avocaților.

  5. Aprobarea Raportului Secretarului General privind execuția bugetară a Uniunii Avocaților în anul 2020.

  6. Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Comisia pentru etică și disciplină.

  7. Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Comisia de licențiere a profesiei de avocat.

  8. Aprobarea Raportului anual privind activitatea desfășurată de către Comisia de cenzori.

  9. Diverse.

 

Totodată vă informăm că propunerile de modificare și / sau completare a ordinii de zi a Congresului Uniunii Avocaților din Republica Moldova pentru anul 2021 pot fi formulate până la data de 23 noiembrie 2021 prin comunicarea acestora la adresa de e-mail uniunea.avocatilor.rm@gmail.com.

Candidații la funcțiile de Președinte al UARM și de membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat urmează să depună la sediul Uniunii Avocaților din str. București 46 mun. Chișinău sau prin e-mail la uniunea.avocatilor.rm@gmail.com cerere scrisă de participare la alegeri, cu anexarea platformei sale electorale în termen până la 15 noiembrie 2021.

Vor fi admiși  doar candidații care vor corespunde condițiilor prevăzute la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură în cazul Comisiei de licențiere a profesiei de avocat și art. 40 alin. (1) din Legea 1260/2002 în cazul funcției de Președinte al UARM.

În conformitate cu prevederile art. 53 alin. (9) al Legii nr. 1260/2002 ,,Avocații a căror activitate este suspendată, avocații sancționați disciplinar și cei care au restanțe la achitarea contribuțiilor stabilite de Uniunea Avocaților nu pot să candideze în organele de autoadministrare sau să reprezinte Uniunea Avocaților.”