Prima pagină  »  Noutați
ANUNȚ PRIVIND SELECTAREA FURNIZORULUI DE SOLUȚIE TEHNICĂ PENTRU DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR SESIUNEI ORDINARE A CONGRESULUI UNIUNII AVOCAȚILOR DIN MOLDOVA
02.11.2021

Consiliul Uniunii Avocaților anunță selectarea furnizorului de soluție tehnică pentru desfășurarea lucrărilor sesiunei ordinare a Congresului Uniunii Avocaților din Moldova pentru anul 2021, care va avea loc în perioada 1 decembrie 2021 ora 10.00 - 3 decembrie 2021 ora 18.00. În cazul neîntrunirii cvorumului, lucrările Congresului repetat se vor desfășura în perioada 6 decembrie 2021 ora 10.00 - 8 decembrie 2021 ora 18.00.

Furnizorul selectat va asigura servicii integrate de software și logistică, în vederea realizării votării în sistem electronic și numărării electronice a buletinelor de vot, conform Regulamentului de organizare a votului electronic în cadrul adunărilor barourilor și congreselor Uniunii Avocaților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților nr. 15-02/09.09.2021 din 9 septembrie 2021 (a se vedea linkul http://uam.md/media/files/files/15-02_09_09_2021_final_6852406.pdf ).

Totodată, urmează să se prezinte notă tehnică privind utilizarea votului electronic, conform Anexei la Regulamentul de organizare a votului electronic în cadrul adunărilor barourilor și congreselor Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Soluția tehnică pentru votul electronic trebuie să corespundă principiilor fundamentale minime, după cum urmează:

  • Verificarea identității,

  • Întrunirea cvorumului,

  • Secretul votului,

  • Consemnarea rezultatelor într-un proces-verbal semnat electronic.

Termenul de prestare a serviciilor contractate: 1 decembrie 2021 ora 10.00 - 3 decembrie 2021 ora 18.00, după caz, inclusiv și în perioada 6 decembrie 2021 ora 10.00 - 8 decembrie 2021 ora 18.00.

Oferta va fi însoțită de următoarele acte:

  • Documentele de constituire (Extrasul de la ASP),

  • Specificațiile de preț,

  • Licența sau autorizația,

  • Certificat de conformitate,

  • Proiectul contractului de prestări servicii.

Numele şi funcția persoanei responsabile:  Mariana ROMANIUC, Secretar general al UARM – tel. 069844668, email: sgmromaniuc@gmail.com .

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele solicitate urmează a fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, ștampilate. Acestea urmează a fi prezentate până la 12.11.2021, ora 17:00 la adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, 46, MD-2012 sau la adresa de email: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com .

Ofertele vor fi prezentate spre examinare Consiliului Uniunii Avocaților. Reprezentanții ofertanților pot participa la examinare ofertelor în ședința Consiliului UA. Despre data și ora desfășurării acesteia vor fi informați în prealabil.

 

Notă:

Denumirea entității contractante: Uniunea Avocaților din Republica Moldova

IDNO: 39753014

Adresa: mun. Chișinău, str. București, 46, MD-2012.

Numărul de telefon/fax: (+373 22) 226-152, Fax: (+373 22) 226-152).

Adresa de e-mail și de Internet: uniunea.avocatilor.rm@gmail.comhttp://www.uam.md.

 

Materiale ataşate

Hotărârea Consiliului UA nr. 15-02/09.09.2021 din 9 septembrie 2021 cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul profesiei de avocat

Notă tehnică privind utilizarea votului electronic

 

Secretariatul

Uniunii Avocaților din Republica Moldova

 

Materiale ataşate