Prima pagină  »  Noutați
Anunț
23.11.2021

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile alin. (2) art. 431 din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, Consiliul Uniunii Avocaților inițiază procedura de formare a listei avocaților în baza căreia va fi formată Comisia de soluționare a contestațiilor.

Comisia de soluționare a contestațiilor este un organ ad - hoc, format din 5 avocați, care sunt desemnați de către Consiliul Uniunii Avocaților în baza unei liste aprobate anual de către Consiliu, compusă din cel puțin 20 de avocați care întrunesc condițiile pentru alegere în Comisia de licențiere a profesiei de avocat (desfășoară activitate de avocat cel puțin 5 ani cumulativ, nu are activitatea de avocat suspendată, lipsa sancțiunilor disciplinare, nu înregistrează restanțe la achitarea contribuțiilor la bugetul UARM) și nu fac parte din organele de autoadministrare ale avocaților.

În acest scop, vă comunicăm că prezentarea dosarului de participare urmează a fi efectuată până la 15 decembrie 2021, ora 17:00, la adresa de email uniunea.avocatilor.rm@gmail.com sau la adresa UARM, str. București 46, mun. Chișinău.

 

Emanoil Ploșnița

Președintele Uniunii Avocaților