Prima pagină  »  Noutați
Comunicat: Opinia Uniunii Avocaților din Republica Moldova referitor la Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2022
24.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat: https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5753/language/ro-RO/Default.aspx

Proiectul analizat propune ca profesiile juridice să achite contribuții de asigurări sociale aferente mărimii salariului mediu pe economie pentru a putea beneficia de toate tipurile de prestații de asigurări sociale prevăzute de sistemul public de asigurări sociale.

În particular, am constatat cu regret propunerea autorilor proiectului de majorare a cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale plătibile de către exponenții profesiilor juridice de la 24 255 lei în anul 2021 până la 27 481 lei în anul 2022. Conform Notei informative la proiect, majorarea se explică prin aplicarea mecanismului de indexare cu creșterea medie anuală a salariului prognozat.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova consideră că această modificare în sensul majorării contribuțiilor de asigurări sociale plătibile de către profesiile juridice, nu se justifică prin prisma argumentului invocat în nota informativă.

Or, în opinia noastră, aliniindu-ne la principiul egalității și solidarității sistemului public de asigurări sociale, tratamentul aplicat exponenților profesiilor juridice este discriminatoriu în raport cu alte entități, plătitori de contribuții  fixe de asigurări sociale.

Dacă se reformează sistemul, atunci reforma trebuie să vizeze pe toți, dar nu numai profesiile juridice. Este inadmisibilă crearea unor sarcini contributive mai mari numai pentru anumite profesii sau activități. Cu alte cuvinte, dacă un întreprinzător individual sau titular de patentă va avea opțiunea de a se asigura social contra unei sume de 12 838 lei/an, beneficiind de tot spectrul de servicii și protecție socială, atunci și un avocat ar trebui să aibă aceeași opțiune.

Sistemul de asigurării sociale, propus de proiect pentru profesiile juridice, trebuie să fie disponibil nu doar pentru contribuabili din rândul profesiilor juridice, dar și accesibil celorlalte categorii de plătitori de contribuții sociale în sumă fixă (întreprinzători individuali, titulari de patentă, alții).

Având în vedere că proiectul este propus pentru adoptare în regim de maximă urgență, considerăm că în partea care se referă la profesiile juridice, acest proiect trebuie modificat în sensul menținerii pentru profesiile juridice a contribuției fixe existente în anul 2021, fără majorarea acesteia pentru anul 2022.

Or, deși prin Legea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2021, avocații urmau să beneficieze de tot spectrul de prestații sociale începând cu 01.01.2021, acest lucru nu s-a produs, deoarece art. 6 alin. (2) din Legea nr. 289/2004 cere un stagiu minim de cotizare de 9 luni, pentru ca o persoană să poată beneficia de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă.

Din aceste considerente, pe parcursul perioadei 01.01 – 01.10.2021, NICI UN AVOCAT, EXECUTOR JUDECĂTORESC SAU NOTAR, ADMINISTRATOR AUTORIZAT, MEDIATOR, nu au beneficiat de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fiind emise decizii de refuz în plata acestora pentru faptul că, perioadele de contribuție realizate anterior 01.01.2021 NU SE IAU ÎN CALCUL la determinarea stagiului minim de cotizare pentru a beneficia de indemnizații de incapacitate temporară de muncă.

Mai mult, anul 2021 ca și în cazul anului 2020, a fost marcat profund de efectele pandemiei SARS – COV2- COVID 19, avocații, ca si oricare dintre cetățenii Republicii Moldova s-au confruntat cu această boală, veniturile avocaților au scăzut simțitor, însă obligația de plată a contribuțiilor de asigurări sociale, a rămas aceiași.

Pentru comparație, în cazul notarilor și executorilor judecătorești, veniturile minime ale  acestora sunt garantate, având în vedere aprobarea prin lege și / sau prin hotărâri de guvern a spezelor și taxelor percepute pentru activitățile lor, la fel este și situația administratorilor autorizați, onorariile cărora sunt stabilite prin Legea nr. 149/2012 și hotărâre de guvern, în cazul avocaților, onorariile minime ale acestora   NU  sunt determinate prin lege sau alte acte normative, astfel încât avocații nu se bucură de un minim de existență asigurat, cu excepția avocaților care sunt antrenați în prestarea serviciilor de asistență juridică garantată de stat.

În asemenea situație, înțelegem că este primordială asigurarea unui echilibru social, înțelegem că pentru a beneficia de toate prestațiile de asigurări sociale exponenții profesiilor juridice trebuie să contribuie pe măsură la bugetul asigurărilor sociale de stat, însă această contribuție trebuie să fie și pe măsura posibilităților subiecților vizați, motive din care venim cu propunerea de a lăsa fără modificări în anul 2022 cuantumul contribuției de asigurări sociale pentru exponenții profesiilor juridice, urmând ca pentru anul 2023, în comun cu ministerul de resort, să determinăm modalitatea de plată a contribuției de asigurări sociale în cotă procentuală, similar sectorului real al economiei.

Astfel, dacă în sectorul real al economiei, contribuția de asigurări sociale este de 29%, inclusiv fondul de pensii, pentru profesiile juridice se poate calcula o contribuție de asigurări sociale în mărime de 12% (similar cotei impozitului pe venit), din venitul anual prognozat, indemnizațiile de asigurări sociale urmând să fie calculate din venitul realizat.

La fel, poate fi analizată posibilitatea stabilirii contribuțiilor de asigurări sociale pentru profesiile juridice plătite diferențiat:

  1. contribuabilii, care vor plăti suma de bază de 12.838 lei/an, trebuie să beneficieze de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din venitul lunar asigurat egal cu ½ din mărimea prognozată a salariului mediu pe economie în anul respectiv;
  2. contribuabilii, care vor opta să plătească 27.481 lei/an, trebuie să beneficieze de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat din venitul lunar asigurat egal cu mărimea prognozată a salariului mediu pe economie în anul respectiv.

Cu alte cuvinte, poate fi analizată și propunerea privind stabilirea modului de plată a contribuțiilor de asigurări sociale în sumă fixă pentru liber profesioniștii din domeniul justiției, cu extinderea prestațiilor de asigurări sociale după cum urmează:

  • contribuție fixă minimă (obligatorie) – 12 838 lei / an – cu toate prestațiile de asigurări sociale calculate din venitul lunar asigurat egal cu 1/2 din salariul mediu pe economie prognozat pentru anul respectiv;
  • contribuție fixă calificată (opțională) – 27 481 lei / an – cu toate prestațiile de asigurări sociale calculate din venitul lunar asigurat din mărimea salariului mediu pe economie în anul respectiv.

Uniunea Avocaților din Republica Moldova solicită public întrevedere cu membrii Comisiei parlamentare de profil pentru a discuta proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2022 în partea care vizează avocații.

 

Emanoil PLOȘNIȚA

Președintele Uniunii Avocaților