Prima pagină  »  Noutați
Anunț privind organizarea concursului pentru selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate
03.12.2021

Stimați colegi avocați,

Uniunea Avocaților din Republica Moldova vă informează că la 2 decembrie 2021 Comisia de selectarea a reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate a anunțat concurs pentru selectarea a doi candidați la funcția de membru în Consiliul de Integritate din partea societății civile.

Avocații interesați pot să depună personal la sediul Ministerului Justiției sau prin email dosarul de participare la concurs, care include:

  • cererea pentru participare la concurs;

  • curriculum vitae;

  • copia buletinului de identitate;

  • copia de pe diploma de studii superioare sau echivalentul acesteia;

  • copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;

  • scrisoare de intenție;

  • scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățământ superior în care activează;

  • declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. b), d)-h), k) și l) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a condițiilor de integritate și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;

  • declarația de integritate;

  • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Totodată vă informăm că dosarul de participare la concurs, care nu conține toate actele indicate mai sus se restituie imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate și dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestuia.

În cazul în care dosarul de participare la concurs se depune prin e-mail, cererea pentru participare la concurs, declarația pe propria răspundere, declarația de integritate și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să conțină semnătura olografă sau semnătura electronică.

Candidații care au aplicat la concurs prin intermediul poștei electronice, vor prezenta actele în original la data interviului.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs este 17 decembrie 2021, ora 16.00.

Pentru mai multă informație accesați linkul http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=688&id=5463.