Prima pagină  »  Noutați
COMUNICAT
21.12.2021

Stimați avocați,

Uniunea Avocaților din Republica Moldova vă informează că la 17 decembrie 2021 Consiliul Uniunii Avocaților în ședință ordinară a hotărât prelungirea concursului pentru selectarea a 3 (trei) avocați în calitate de membri ai Consiliului Centrului de Instruire a Avocaților până la 20 ianuarie 2022.

Candidații care optează pentru depunerea dosarului privind participarea la concurs, trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

  1. Să fie înscriși în Lista avocaților care au dreptul de exercitare a profesiei de avocat.

  2. Să dispună de o experiență în domeniul instruirii de minim 7 (șapte) ani.

  3. Să se bucure de reputație ireproșabilă.

Pentru înscrierea și participarea la concurs, candidații urmează să depună la dosarul de participare următoarele acte:

  1. Curriculum Vitae, semnat pe fiecare pagină;

  2. Scrisoare de intenție și motivare, care va conține viziunea candidatului în raport cu activitatea Centrului de Instruire a Avocaților;

  3. Alte acte din care să rezulte experiența în domeniul instruirii (copia carnetului de muncă, certificat constatator etc.)

 

 

Dorin POPESCU

Președintele Uniunii Avocaților