Prima pagină  »  Noutați
Comunicat
01.02.2022

Stimați colegi,

Uniunea Avocaților din Republica Moldova vă informează că la 28 ianuarie 2022 Consiliul Uniunii Avocaților a examinat în ședință ordinară adresa Cancelariei de Stat a RM din 18 ianuarie 2022.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 65/2019 cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului, în calitate de unitate de interacțiune a Consiliului național și a Secretariatului permanent pentru drepturile omului cu autoritățile publice se stabilește coordonatorul în domeniul drepturilor omului, care contribuie la promovarea, respectarea și realizarea standardelor naționale și internaționale în domeniul drepturilor omului, raportate la domeniul de activitate specific fiecărei autorități publice.

În conformitate cu pct. 1; 2 din Regulamentul privind activitatea coordonatorului în domeniul drepturilor omului (Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 65 din 11.02.2019 cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului), în calitate de unitate de interacțiune a Consiliului național pentru drepturile omului și a Secretariatului permanent pentru drepturile omului (în continuare – Secretariat permanent) cu autoritățile publice se stabilește coordonatorul în domeniul drepturilor omului (în continuare – coordonator), care contribuie la promovarea, respectarea şi realizarea standardelor naţionale şi internaţionale în domeniul drepturilor omului, raportate la domeniul de activitate specific fiecărei autorităţi publice. […] La solicitarea Secretariatului permanent pentru drepturile omului, în cadrul altor autorități sau instituții publice, pot fi desemnate persoane/angajați în calitate de coordinator.

Reieșind din prevederile legale precitate, Consiliul național pentru drepturile omului , prin intermediul Secretariatului permanent, solicită Uniunii Avocaților din Republica Moldova să desemneze coordonatorul în domeniul drepturilor omului, care va contribui la promovarea, respectarea şi realizarea standardelor naţionale şi internaţionale în domeniul drepturilor omului, raportate la domeniul de activitate specific Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

În acest context, solicităm respectuos avocaților care sunt interesați și/sau specializați în domeniul drepturilor omului, să propună candidatura sa, sau alte candidaturi cu acordul lor, pentru a fi desemnate de UARM în calitate de coordonator în domeniul drepturilor omului. Avocații interesați urmează să expedieze o cerere cu anexarea curriculumului vitae la adresa de email uniunea.avocaților.rm@gmail.com, până la data de 15 februarie 2022.

 

Dorin Popescu

Președintele Uniunii Avocaților din RM