Prima pagină  »  Noutați
Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru selectarea a trei avocați în calitate de membri ai Consiliului Centrului de Instruire a Avocaților
01.02.2022

Stimați colegi avocați,

Uniunea Avocaților din Republica Moldova vă informează că la 28 ianuarie 2022 Consiliul Uniunii Avocaților în ședință ordinară a hotărât prelungirea concursul pentru selectarea a 3 (trei) avocați în calitate de membri ai Consiliului Centrului de Instruire a Avocaților până la 21 februarie 2022.

Candidații care optează pentru depunerea dosarului privind participarea la concurs, trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

  1. Să fie înscriși în Lista avocaților care au dreptul de exercitare a profesiei de avocat.
  2. Să dispună de o experiență în domeniul instruirii de minim 7 (șapte) ani.
  3. Să se bucure de reputație ireproșabilă.

Pentru înscrierea și participarea la concurs, candidații urmează să depună la dosarul de participare următoarele acte:

  1. Curriculum Vitae, semnat pe fiecare pagină;
  2. Scrisoare de intenție și motivare, care va conține viziunea candidatului în raport cu activitatea Centrului de Instruire a Avocaților;
  3. Alte acte din care să rezulte experiența în domeniul instruirii (copia carnetului de muncă, certificat constatator etc.)

Dosarul de participare poate fi expediat la adresa de email uniunea.avocaților.rm@gmail.com.

 

Dorin Popescu

Președintele Uniunii Avocaților din RM