Prima pagină  »  Noutați
Decizia nr. 04 din 30.03.2016 a decanului interimar Popescu Dorin
01.04.2016

DECIZIA nr. 04

din 30 martie 2016, mun. Chișinău
str. Bănulescu-Bodoni, 53A

Decanul interimar al Baroului de avocați Chișinău Popescu Dorin
(circumscripţia Curții de Apel Chişinău)

În temeiul art. 52 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat, organizarea Adunării Generale este în sarcina decanului. În conformitate cu art. 50 alin. (3) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 19.07.2002, în cazul absenţei temporare a decanului sau în cazul imposibilităţii acestuia de a-şi exercita atribuţiile, interimatul funcţiei este asigurat de către prodecan. 
Prin hotărârea Adunări Generale a Baroului de avocați Chișinău din 28.11.2014, Popescu Dorin a fost ales în calitate de prodecan al Baroului de avocați Chișinău circumscripţia Curții de Apel Chişinău. 
În conformitate cu art. 48, alin. (4), (5) Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 19.07.2002, Adunarea generală este legal constituită dacă la ea participă majoritatea membrilor baroului. În cazul în care numărul legal nu este întrunit, decanul stabilește o nouă adunare generală în cel mult 10 zile. Adunarea generală convocată în aceste condiții este legal constituită cu participarea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor baroului. 
Adunarea Generală ordinară a Baroului Chişinău a fost convocată pentru data de 30 martie 2016, începând cu ora 10:00, însă la data respectivă, la orele 10:30, nu a fost întrunit numărul legal – majoritatea membrilor baroului. În aceste circumstanțe este necesar a stabili o nouă adunare generală.

Astfel, reieșind din prevederile legale citate mai sus, în temeiul art. 48 alin. (4), (5), 50 Legea cu privire la avocatură și art. art. 52 alin. (8), 53 din Statutul profesiei de avocat,

DECID:

1. A stabili o nouă Adunare Generală ordinară a Baroului Chişinău, circumscripţia Curții de Apel Chişinău, pentru data de 08 aprilie 2016, începând cu ora 09:00. Şedinţa Adunării Generale a Baroului Chişinău se va desfăşura la data de 08 aprilie 2016 în incinta Palatului Republicii, str. Maria Cibotari, 16, mun. Chișinău. Începutul înregistrării avocaţilor - ora 09:00. Începutul lucrărilor Adunării Generale – ora 10:00. 
2. Adunarea generală va avea următoarea ordine de zi: 
1) Alegerea decanului Baroului Chișinău;
2) Alegerea prodecanului Baroului Chișinău;
3) Alegerea delegaților la Congresul Uniunii Avocaților; 
4) Chestiunea înlocuirii delegaților din partea Baroului Chişinău în componența Consiliului Uniunii Avocaților din RM pentru exercitarea diferenței de mandat. 
5) Revenirea la propunerile pentru modificarea Legii cu privire la avocatură, discutate la AG a Baroului Chișinău din 22.12.2016.
6) Diverse: 
- Înștiințarea avocaților cu o vechime mai mare de 25 de ani în profesia de avocat și cu o vechime mai mare de 30 de ani în profesia de avocat, despre depunerea actelor pentru conferirea titlurilor onorifice de „Veteran al avocaturii” și titlul onorific de „Decan al avocaturii”. 
- Înștiințarea avocaților cu privire la înaintarea propunerilor privind modificarea și completarea Statutului Profesiei de Avocat, care ar putea fi puse în ordinea de zi a Congresului Uniunii Avocaților din RM, din a. 2016.


Decanul interimar al Baroului Chișinău

Popescu Dorin

Materiale ataşate