Prima pagină  »  Noutați
Memoriu cu privire la recuperarea de către părțile în proces a cheltuielilor de asistență juridică
03.06.2016

             Cheltuielile pentru asistența juridică suportate de către părţi fac parte din cheltuielile de judecare a pricinii. Conform art. 96 CPC, instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să compenseze părții care a avut câștig de cauzăcheltuielile de asistență juridică acordată de avocați, în măsura în care acestea au fost reale, necesare şi rezonabile.

            Legislația procesuală nu dispune de norme exacte de determinare a rezonabilității costurilor de asistență juridică care pot fi pretinse de părți pentru a fi recuperate  din contul părții care a pierdut procesul. În asemenea situație asistăm la imense distorsiuni în ceea ce privește aplicarea acestor prevederi legale iar practica judiciară este divergentă, creând permanente deficiențe pentru avocați în stabilirea unor onorarii rezonabile ce ar corespunde cu munca depusă, precum și pentru a asigura clienții că, cheltuielile real suportate vor fi recuperate.

            Recuperarea cheltuielilor judiciare este o practica obișnuită pentru majoritatea legislațiilor naționale și lipsa unui mecanism real de asigurare a recuperării cheltuielilor de judecată este un factor ce diminuează autoritatea actului de justiție care urmează a soluționa corect și uniform problema atribuirii cheltuielilor de judecată.

            Avocații, precum se cunoaște, suportă mari cheltuieli legate de activitatea cotidiană și onorariul perceput este principalul mijloc de existență al majorității avocaților. În această ordine de idei considerăm că nu ar trebui să existe careva impedimente pentru a nu recunoaște cheltuielile de asistență juridică real suportate de către participanții pe cauze civile sau penale.

              Avocații pledează pentru adoptarea unei abordări uniforme pe acest subiect de către instanțele de judecată, mai ales că alți subiecți implicați în procesul justiției beneficiază de norme clare și indiscutabile privind perceperea onorariilor. În acest context, avocații, prestând o activitate de maximă calificare și importanță suportă un tratament diferit, tratament care afectează prestigiul profesiei și corecta percepție a acesteia din partea societății.

            Suntem, în consecință convinși că adoptarea unei practici  uniforme pe subiectul dat ar avea drept efect  creșterea încrederii în actul de justiție, aprecierea corectă a muncii avocatului și ar contribui, indiscutabil la asigurarea deplinei  transparenței financiare a avocaților.

 

Cu respect,

Nina Lozan

Președintele Uniunii Avocaților din RM