Prima pagină  »  Noutați
AVIZ expediat către Ministerul Justiției
08.06.2016

Aviz asupra proiectului de lege privind principiile și cadrul unic aplicabil reprezentanților profesiilor conexe sistemului justiției pentru contribuții obligatorii și tarife pentru serviciile prestate

Uniunea Avocaților ca o instituție ce are drept scop promordial apărarea drepturilor și intereselor fundamentale ale omului se pronunță categoric împotriva adoptării proiectului de lege propus, apreciind că adoptarea unei asemenea legi ar contravine acestor scopuri. Fiecare dintre subiecții vizați de prezenta lege, chiar dacă participă la procesul de înfăptuire a justiției avînd calitățile corespunzătoare nu pot fi unificați sub aspect fiscal sau plafonați în mod egal din punct de vedere al onorariilor percepute dat fiind natura diferită a muncii prestate. Din acest punct de vedere avocații în exercitarea profesiei sale nu beneficiază de nici un fel de garanții sau alte excepții legale care ar garanta plata muncii lor, serviciile acestora fiind bazate exclusiv pe relația avocat-client, pe calitatea și complexitatea serviciilor acordate.

Argumentul proiectului precum că ar exista o necesitate de a asigura un acces la justiție mai eficient, inclusiv prin reglementare tarifară nu poate fi reținut deoarece numărul avocaților este în creștere și, spre deosebire de alte profesii incluse în proiect Uniunea Avocaților nu creează obstacole artificiale de accedere în profesie, prin urmare nici nu există o monopolizare pe piața serviciilor juridice.

Considerăm că în ceea ce privește fiscalitate aplicată avocaților această trebuie să fie stabilă și previzibilă, iar legislația actuală nu favorizează avocații în raport cu subiecții antreprenoriatului prin urmare lipsește un temei justificat de a interveni în această legislație. Uniunea Avocaților pledează pentru menținerea normelor cu caracter fiscal în legislația fiscală și consideră că avocații trebuie să beneficieze de un regim nediscriminatoriu în raport cu alți subiecți ai impozitării.

Cît despre tarifele pe care le aplică avocații acestea iarăși nu pot fi plafonate deorece serviciile avocaților pot fi în legătură cu reprezentarea în instanțele de judecată și în afara acestora. Doar primul caz apare problema eventualelor recuperări ale cheltuielilor pentru serviciile juridice, implicit fiind pusă și problema aprecierii costurilor de către instanța de judecată. În cazul serviciilor juridice acordate în afara reprezentării în instanțele de judecată plafonarea acestora nu are nici o justificare deoarece serviciile de consultanță în alte domenii nu sunt în nici un fel plafonate (contabilitate, audit). Mai mult legislația actuală nu împiedică subiecții ce nu dispun de licența de avocat să acorde servicii de consultanță juridică, dacă acestea nu sunt legate de reprezentarea în instanțele de judecată. Prin urmare, instutuirea unor rigori față de avocați ar reprezenta un act de discriminare, atîta timp cît cei ce practică aceleași servicii nu cad sub incidența aceleiași legi.

Considerăm că promovarea unor inițiative legislative urmează a fi făcută doar în cazul unei necesități justificate, bazate pe date exacte privind distorsiunile în politicile tarifare sau de natură fiscală. In acest sens remarcăm că una dintre cele mai grave probleme o reprezintă refuzul frecvent și nejustificat al instanțelor de judecată de a recunoaște cheltuielile clienților în cadrul proceselor judiciare.

Analiza practicii judiciare confirmă menținerea acestei practici discriminatorii în raport cu reprezentanții altor profesiuni, ori anume refuzul de a accepta cheltuielile judiciare reale servește drept posibil temei pentru evaziuni și încălcări și nicidecum dreptul de a încasa un onorariu acceptat prin contract de către client.

 

Cu respect,

Nina LOZAN

Președintele Uniunii Avocaților