Prima pagină  »  Noutați
9 septembrie – Ziua Avocaturii. Ce mesaje de felicitare au primit avocații
12.09.2016

Cu ocazia Zilei Avocaturii, sărbătorită în fiecare an la data de 9 septembrie, avocații din Moldova au primit mesaje de felicitare de la ministrul Justiției, conducerea Uniunii Avocaților, judecători, dar și procurori.

Nu au lipsit cuvintele de laudă în adresa avocaților, dar și așteptările de la aceștia: „Rolul avocatului trebuie să devină cu atât mai pregnant acum, când statul nostru traversează o etapă de adânci transformări instituţionale şi politice. În aceste timpuri, dialogul, deschiderea spre cooperare şi identificarea de soluţii trebuie să devină instrumente – cheie, astfel încât cursul reformelor să nu-şi întrerupă tendinţa ascendentă”.

Vladimir Cebotari, Ministru al Justiției

Vladimir Cebotari - Interviu BizLaw - 2În numele Ministerului Justiției am astăzi deosebita onoare să Vă adresez un cuvânt de felicitare cu ocazia Zilei Profesionale a Avocatului.

Profesia pe care o exercitați necesită mult devotament și tenacitate în vederea respectării drepturilor omului și a valorilor democratice și Vă admir pentru dăruirea și angajamentul de care dați dovadă.

În decursul acestui an, am reușit împreună să obținem rezultate importante privind reformararea și alinierea justiției din țara noastră la acquis-ul european. Mă refer, desigur, la semnarea Acordului de Colaborare cu Uniunea Avocaților, la aprobarea noului Cod deontologic al avocaților și, implicit, la creșterea calității profesiei de avocat.

Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților colaborează strâns la definitivarea noii legi a avocaturii, care va asigura un nou sistem de lucru, mai accesibil, transparent și, totodată, va oferi garanția unui climat juridic echilibrat și credibil pentru investitori.

Cu acest prilej, Vă felicit pentru tot ce ați realizat, Vă doresc mult succes și rezultate strălucite în exercitarea cu onoare a profesiei de avocat, un exemplu de solidaritate între profesioniștii juridici pentru aplicarea corectă a legii, în mod echitabil, imparțial și durabil.

Și Președintele UAM a felicitat breasla avocaților cu prilejul zilei profesionale – Ziua Avocaturii. Pe lângă urări, Nina Lozan a spus și care sunt așteptările colegilor săi de la sistemul de justiție, și anume „să devină unul funcțional în limitele legii, să nu se ia decizii în alte părți decât în instanțe, să fie respectată cu strictețe legea, să ajungem să recunoaștem că părțile sunt absolut egale în procesele de judecată, să nu fie discriminați avocații, așteptând pe coridoarele instanțelor ore în șir”.

Nina Lozan, Președintele Uniunii Avocaților din Moldova:

Cu ocazia Zilei Avocatului transmitem calde felicitări tuturor celora inima cărora bate în ritmul simțului și al cugetului pentru dreptate și adevăr, celora care sunt receptivi la durerile şi necazurile altora, celora care se bucură de realizările comune și storc din cuvânt argumentul, așa încât triumfă adevărul în instanțe.

Astăzi le aducem onorul avocaților care au stat la temelia avocaturii și, în același timp, îi omagiem şi pe colegii noștri  care au urmat şi urmează pașii lor, cheltuindu-şi eforturile pentru a crea valori comune, pentru a ridica simţul demnităţii profesionale  și al perseverării drepturilor omului în republică.

Avem așteptări mari de la tot sistemul de drept din republică, nu numai de la membrii breslei noastre. Așteptăm ca sistemul să devină unul funcțional în limitele legii, să nu se ia decizii în alte părți decât în instanțe, să fie respectată cu strictețe legea, să ajungem să recunoaștem că părțile sunt absolut egale în procesele de judecată, să nu fie discriminați avocații, așteptând pe coridoarele instanțelor ore în șir… Atunci  când lucrurile acestea se vor întâmpla, dar ele se vor întâmpla numaidecât și munca noastră – cea de promovare a valorilor comune ale societății – va fi mai apreciată, iar rolul nostru, al avocaţilor, în edificarea statului de drept, va fi mai vizibil și mai prețuit de aceeași societate.

Acum ne dorim solidaritate, ca să realizăm cele începute de ceva timp în urmă, sănătate și vocație în munca noastră de apărare şi de promovare a drepturilor persoanelor, voință pentru a ridica prestigiul breslei, aspiraţie spre lărgirea conţinutului activităţii profesionale a avocatului și spre descoperirea de noi oportunităţi în activitatea cotidiană. Aceasta este direcţia în care ne mişcăm şi acestea vrem să fie recunoscute drept deziderate ale breslei.

Aşadar, felicităm cu căldură, și pe această cale, avocaţii. Credeți-ne că ne dorim să ridicăm standardele profesiei noastre la o mai înaltă calitate a rigorii, să însuşim cat mai lejer şi mai conştiincios normele legislaţiei naţionale şi internaţionale, așa încât provocările legislaţiei să nu ne găsească pe picior greşit, iar  prestaţia noastră să dea prilej de bucure cetăţenilor.

Avocații au fost felicitați și de către judecători. În mesajul său de felicitare, Președintele CSM, Victor Micu, a reiterat rolul important pe care-l au apărătorii la înfăptuirea actului justiției.

Victor Micu, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii:

micu„Avocații sunt atât artiști, cât și oameni de știință”, Mircea Manolescu.

Profesia de avocat este o profesie, pe cât de nobilă, pe atât de dificilă, dar, totodată, plină de dinamism, care aduce mereu noi provocări și satisfacții celor care o practică cu conștiința rolului misiunii sociale. Fără îndoială, avocații au un rol esențial la înfăptuirea actului de justiție. Astfel, rolul lor constă nu doar în aceea de a fi loiali intereselor persoanelor cărora le asigură asistența juridică, ci și de a fi parteneri ai justiției.

Din numele întregului sistem judecătoresc, precum și al meu personal, cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua avocatului, noi Vă dorim să găsiți fericirea în tot ceea ce faceți, să dați dovadă de demnitate în susținerea intereselor profesiei voastre și să nu uitați că lupta este acel element forte pentru a dobândi succesul!

Deși în intanța de judecată se află pe diferite baricade, avocații au primit urări de felicitare și din partea procurorilor.

Eduard Harunjen, Procuror General interimar al Republicii Moldova:

14302407_10208164331239645_904223604_nSunt onorat să vă adresez, în nume personal, precum şi al Corpului de procurori, sincere felicitări şi urări de sănătate cu prilejul sărbătoririi Zilei avocaturii din Republica Moldova.

Prin acest eveniment simbolic s-a creat prilejul de a marca recunoaşterea cuvenită a rolului şi importanţei profesiei de avocat în societate, a cărui unică menire – esenţială şi nobilă, este de a realiza şi apăra câteva valori umane fundamentale: legalitatea, adevărul, moralitatea şi justiţia socială.

Ziua avocaturii este, în egală măsură, şi ziua oamenilor pentru drepturile cărora avocaţii luptă – misiune de o înaltă conştiinţă şi responsabilitate civică. Astăzi, când orice domeniu al activităţii umane este ghidat de lege, iar cetăţenii îşi pun mari speranţe în cei care sunt chemaţi să le apere drepturile, avocaţii trebuie să asigure, fără nici un echivoc, realizarea calificată a acestor idealuri. Or, la înfăptuirea actului de justiţie şi edificarea statului de drept, avocatului îi revine un rol pe cât de important, pe atât de responsabil, solicitându-i-se aceeaşi implicare plenară ca şi în cazul celorlalţi actori de bază ai profesiunii juridice – procurori şi judecători.

În virtutea faptului că procurorul şi avocatul se situează pe poziţii opuse în proces, totuşi, intrând în marea familie a juriştilor şi pornind la realizarea cunoştinţelor pe poteci diferite – toate trebuie să ajungă la un templu comun – „Dreptatea”.

Rolul avocatului trebuie să devină cu atât mai pregnant acum, când statul nostru traversează o etapă de adânci transformări instituţionale şi politice. În aceste timpuri, dialogul, deschiderea spre cooperare şi identificarea de soluţii trebuie să devină instrumente – cheie, astfel încât cursul reformelor să nu-şi întrerupă tendinţa ascendentă.

De aceea, la ceas de sărbătoare profesională, le urez tuturor celor care s-au consacrat slujirii în avocatură sau abia aspiră a fi parte în avocatură, forţe inepuizabile şi succese depline în impunerea şi statornicia spiritului de dreptate în toate compartimentele vieţii sociale.

 

Fie ca Justiţia să triumfe în beneficiul cetăţeanului!

 

Sursă: http://www.bizlaw.md/2016/09/09/9-septembrie-ziua-avocaturii-ce-mesaje-de-felicitare-au-primit-avocatii/