Prima pagină  »  Noutați
Comunicat de presă
13.09.2016

Comunicat de presă

La 10 septembrie 2016, la intrarea în Izolatorul de urmărire penală nr. 13 din mun. Chișinău administraţia acestuia a plasat un anunț, potrivit căruia prin ordinul Departamentului Instituţiilor Penitenciare nr. 419 din 06.09.2016 a fost adoptat Regulamentul privind procedura de acces și efectuarea controlului de specialitate la intrare în locul de deținere asupra avocaților, notarilor și mediatorilor sosiți la întrevedere.

Începând cu data de 12.09.2016, accesul avocaților, notarilor și mediatorilor sosiți la întrevedere poate avea loc doar în baza cererii prealabile depuse conform anexei nr. 3 la regulamentul dat, cu întocmirea procesului-verbal de efectuare a controlului de specialitate conform anexei nr. 2 a regulamentului.

Tot acolo este plasat și un model potrivit căruia, în sfidarea legii, avocaţii trebuie să adreseze șefului penitenciarului o „cerere prealabilă”, în care să ceară ca acesta să autorizeze întrevederea.

Mai mult ca atât, avocaților în afară de mandat și legitimația de avocat li se solicită prezentarea obligatorie a buletinului de identitate, lucru neprevăzut în Codul de procedură penală.

Uniunea Avocaților califică pretinsul regulament ca fiind un act vădit contrar prevederilor legale şi bunului simț, adoptat în grabă, pentru a ne „arăta din deget”, cu ignorarea bunelor practici stabilite şi a legislației privind transparența decizională.

Insistăm asupra încetării acestor abuzuri și oricăror piedici create avocaților în vederea realizării misiunii lor legale, iar acest regulament urmând a fi suspendat cu abrogarea ulterioară.

Cerem înlăturarea oricărui impediment pentru exercitarea drepturilor constituționale la apărare, neadmiterea prevalării unui act subnormativ în raport cu legea organică, Constituția, Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

 

În numele tuturor avocaților,

președintele Uniunii Avocaților

LOZAN Nina