Prima pagină  »  Despre Noi  »  Achiziţii
Achiziţii publice
ANUNȚ de participare privind achiziționarea Accesoriilor și echipament IT prin procedura de achiziție „Cererea ofertelor de prețuri”.

Denumirea entității contractante: Uniunea Avocaților din Republica Moldova

IDNO: 39753014

Adresa: mun. Chișinău, str. București, 46, MD-2012.

Numărul de telefon/fax: (+373 22) 226-152, Fax: (+373 22) 226-152).

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com; http://www.uam.md.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea Bunurilor

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină

 Standarde de referință

1.

30213100-6

(Laptop)

Bucată

1.00

15.6" FULLHD, INTEL® CORE™ I5-8250U UP TO 3.4GHZ, 8GB DDR4 RAM, 1TB HDD+256GB SSD, 2GB GRAPHICS, CARDREADER, WIFI-AC/BT4.0, HDMI, VGA, 2.0MP, FINGERPRINT, W10 PRO

Valoarea estimativă: 20.000 lei

2.

30213100-6

(Laptop)

Bucată

2.00

15.6" HD, INTEL® CORE™ I3-7020U 2.30GHZ, 4GB DDR4 RAM, 1.0TB HDD, INTEL® HD GRAPHICS 620, CARDREADER, WIFI-N/BT4.2, 4CELL, WIN10HE

Valoarea estimativă: 20.000 lei

VALOAREA TOTALĂ:

40.000 lei

 

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

În termen de 10 zile din momentul încheierii contractului.

 

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

1.

Documentele de constituire (Extrasul de la ASP)

Copie – prin aplicarea semnăturii și ștampilei întreprinderii

Obligatoriu

2.

Oferta (specificațiile tehnice, specificațiile de preț)

Original - prin aplicarea semnăturii și ștampilei întreprinderii

Obligatoriu

 

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Numele şi funcția persoanei responsabile:  DEVIȚCAIA Victoria, secretar al Grupului de lucru pentru achiziții.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate şi ștampilate, urmează a fi prezentate

până la: 11.04.2019, ora 14:00

pe adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, 46, MD-2012

NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau prin poșta electronică, oferta ștampilată și semnată în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoare din data desfășurării procedurii.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

* Bugetul maxim alocat acestei achiziții este de 40.000 lei.

* Procedura aplicată: Cererea ofertelor de prețuri (COP).

* Criteriul aplicat: „prețul cel mai scăzut”.

 

Ofertele vor fi deschise: în prezența membrilor grupului de lucru al entității contractante. Reprezentanții ofertanților pot participa la deschiderea ofertelor.

la: 12 aprilie 2019, ora 15:00

pe adresa:  Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București, 46, MD-2012

* Data publicării anunțului publicitar: 26.03.2019, ora, 10.00.

* Data apariției pe pagina proprie de Internet: 26.03.2019, ora 11.00

 

Conducătorul grupului de lucru: Miroslav ȘENDREA

Secretar General interimar UARM