Prima pagină  »  Instruirea avocaților  »  Instruirea inițială și continuă
Instruirea inițială și continuă
„Instituţia nulităţilor în procedura penală”

La 30.03.17,în sala de conferinţe a Complexului Cultural “Lido-LUX” din mun.Bălţi,cu prezenţa a 70  de avocaţi din teritoriul mun.Bălţi şi celor 13 raioane din nordul RM ,în vederea realizării misiunii de instruire continuă ,propusă de Strategia Uniunii Avocaţilor din RM pentru perioada anilor 2016-20120,a avut loc seminarul de instruire cu tematica „Instituţia nulităţilor în procedura penală” .

    La invitaţia decanului Baroului Avocaţi Bălţi-Nord Boris Lichii ,lucrările seminarului au fost moderate de dnl Ghenadie Eremciuc,doctor în drept,magistrat,lector superior universitar la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.Cuprinsul seminarului a fost reuşit structurat pe elemente de doctrină,teorie,studiu comparat,jurisprudenţă cât şi pe discuţia şi analiza mai multor speţe cu referinţă la instituţia nulităţilor în procedura penală.

   Avocaţii din cadrul Baroului Bălţi-Nord exprimă cuvinte de mulţumire dnlui Ghenadie Eremciuc, pentru informaţiile utile comunicate şi posibilitatea de a cunoaşte noutățile din domeniu.