Prima pagină  »  Despre Noi  »  Asociațiile avocaților  »  Asociația Femeilor Avocate din Moldova
Asociația Femeilor Avocate din Moldova
Asociația Femeilor Avocate din Republica Moldova-membră a European Women Lawyers Association (EWLA) -Asociația Europeană a Femeilor Avocate -

Asociația Femeilor Avocate din Republica Moldova, în luna aprilie 2017, a devenit membră a European Women Lawyers Association (EWLA) -Asociația Europeană a Femeilor Avocate - https://www.ewla.org/). În acest sens pe pagina oficială a Asociației EWLA este publicat un mesaj călduros în adresa Asociației FAM, https://www.ewla.org/…/association-women-lawyers-republic-m…

Menționăm că EWLA este o asociație internațională non-guvernamentală, non-profit și reprezintă o federație a asociațiilor naționale a femeilor avocate din statele membre ale Uniunii Europene și ale Asociației Europene a Liberului Schimb. Obiectivele Asociației EWLA urmăresc să asigure cooperarea femeilor avocate în scopul combinării expertizei specifice la monitorizarea legislației și a politicilor, ce vizează drepturile fundamentale ale omului, în special întru asigurarea egalității de gen, de asemenea, urmărește apărarea și reprezentarea femeilor avocate în fața provocărilor de ordin profesional.

Cooperarea prodigioasă dintre Asociația EWLA și Asociația FAM a debutat la 19 noiembrie 2016, cu o primă întâlnire cu distinsa dna Dace L. Luters-Thümmel, membră a consiliului de administrare al EWLA. Colaborările frumoase s-au perpetuat și în primul trimestru al anului 2017, fapt ce a permis conturarea similitudinilor privind obiectivele, misiunea, viziunea și activitățile entităților. Inițiativa și dorința de a continua parteneriatul durabil a impulsionat Asociația FAM să devină membră a EWLA.

Relevăm că aderarea Asociației FAM la Asociația EWLA, urmărește consolidarea unui parteneriat viabil și productiv, materializat în dezvoltarea de proiecte comune pe filiera promovării și respectării drepturilor și intereselor femeilor avocate și avocatelor stagiare.

Asociația FAM își exprimă profunda recunoștință pentru susținerea oferită din partea Asociației EWLA în acțiunile inițiate întru apărarea drepturilor și intereselor femeilor avocate și ale femeilor avocate stagiare din Republica Moldova, promovarea politicilor bazate pe principiul egalității de șanse cu privire la protecția socială, economică și profesională, cât și la consolidarea rolului avocatelor în vederea integrării și abordării profesiei de avocat din perspectiva drepturilor omului.

 

​F​eodosia Tîșc​ic
Preşedinta Asociaţiei FAM