Prima pagină  »  Despre Noi  »  Asociațiile avocaților  »  Asociația Femeilor Avocate din Moldova
Asociația Femeilor Avocate din Moldova
Implicarea FAM în activitățile pentru misiunea de advocacy a societății civile din Moldova la Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale și culturale

Stimate Colege avocate, avocate stagiare, Colegi avocați și avocați stagiari!!!!!!!

Vă comunicăm că în perioada 18-21 septembrie 2017, Asociația Femeilor Avocate din Moldova participă la  activitățile pentru misiunea de advocacy a societății civile din Moldova la Comitetul ONU pentru drepturi economice, sociale și culturale.

În luna august a anului 2017, Asociația FAM a prezentat Comitetului ONU un Raport alternativ celui de al treilea Raport, prezentat de către Guvernul RM cu privire la implementarea prevederilor Pactului Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale.  Menționăm că, ultima dată, Moldova a fost examinată de Comitetul ONU pentru drepturile economice sociale și culturale în anul 2011.

Raportul alternativ prezentat de Asociația FAM în 2017, se referă la eșuarea autorităților Republicii Moldova, în vederea creării condițiilor egale și nediscriminatorii în sistemul public de asigurări sociale și medicale, care să permită avocaților din Republica Moldova să se bucure de drepturile sale economice și sociale, să se bucure de securitate socială, inclusiv de asigurări sociale.

Documentul oferă, de asemenea, sugestii și recomandări care trebuie incluse în observațiile finale ale Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale privind drepturile femeilor avocate şi a avocaților în general în Republica Moldova.

Aceste activități au fost întreprinse în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a Asociației FAM pentru anii 2017-2020, precum și întreprinderii acțiunilor concrete înserate în Planul de Acțiuni pentru anii 2017-2019.

Asociația FAM, după prezentarea Raportului alternativ a fost invitată să prezinte Raportul alternativ în fața Comitetului ONU în ședință plenară, care se desfășoară în Elveția, Geneva.

La momentul de față Președinta Asociației FAM, Dna Feodosia Tîșcic, pledează întru susținerea Raportului și atragerea atenției autorităților naționale asupra problemelor identificate în Raportul alternativ, prezentat de Asociația FAM, în susținerea și promovarea drepturilor sociale și economice  a avocaților din RM.

Raportul FAM poate fi accesat aici: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fCSS%2fMDA%2f28725&Lang=en și va fi adus la cunoștința avocaților în cadrul Congresului Avocaților din RM, care se va desfășura la 06.10.2017.

Cu titlu de informare,

Secretarul General Asociația FAM

Av. Moloșag Natalia