Prima pagină  »  Despre Noi  »  Asociațiile avocaților  »  Asociația Femeilor Avocate din Moldova
Asociația Femeilor Avocate din Moldova
Avocații au un motiv de a se simți îndreptățiți!

Stimaţi colegi,

Ieri, la 12.12.2017, Colegiul Civil și de Contencios Administrativ al Curții de Apel Chișinău a admis apelurile Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, a Doinei Ioana Străisteanu,  a avocaților Nataliei Moloșag, Veronicăi Mihailov-Moraru și Durnescu Mihail, a Uniunii Avocaților -  împotriva Hotărârii Judecătoriei Buiucani din 07.04.2017 în cauza de contencios administrativ la  cererea de chemare în judecată a Ministerului Sănătății și CNAM către CPPEDAE și Doina Iona Străisteanu - cu privire la anularea actului administrativ, Deciziei nr. 060/14 din 17 aprilie 2014, prin care s-a constatat discriminarea avocaţilor pe criterii  de statut profesional și pe avere la determinarea costului polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Reamintim, că în perioada martie-aprilie 2014, mai mulţi avocați, inclusiv, Roman Zadoinov şi Violeta Gașițoi,  Veronica Mihailov-Moraru, Natalia Moloșag, Mihail Durnescu, Oleg Palii, Larisa Voloșina, au depus plângeri către CPPEDAE (Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității) privind discriminarea avocaţilor la determinarea costului polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pe criteriu de profesie şi avere. Totodată, de către CPPEDAE, în cadrul examinării plîngerilor avocaţilor, a fost solicitată şi opinia Uniunii Avocaţilor, care i-a fost expediată.

La data de 17.04.2014, în rezultatul dezbaterilor, la care au participat Veronica Mihailov-Moraru, Mihail Durnescu, Sergiu Găină, Violeta Gașițoi și pârâţii Ministerul Sănătății  și CNAM, Consiliul a decis :

„ 1. Faptele expuse în plângere reprezintă discriminare pe statut profesional și avere la determinarea costului polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru avocați, după cum este definit în Art.1, 2 și 8 al Legii nr. 121 privind asigurarea egalității.

2. Faptele expuse în plângere reprezintă discriminare pe statut profesional pentru femeile avocate obligate să prezinte dovada suspendării licenței de avocat pentru a beneficia de polița de asigurare medicală obligatorie gratuită pe perioada maternității, nașterii și lăuziei, după cum este definit în Art.1, 2 și 8 al Legii nr. 121 privind asigurarea egalității..

3. Faptele expuse în plângere reprezintă discriminare pe statut profesional pentru avocați în dreptul de a beneficia de polița de asigurare medicală gratuită pe timpul îngrijirii copilului până la vârsta de 3 ani, după cum este definit în Art.1, 2 și 8 al Legii nr. 121 privind asigurarea egalității.

4. Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină vor revizui politicile și actele normative în domeniul asigurării obligatorii în medicină pentru a exclude situațiile discriminatorii indicate la punctele 1, 2 și 3 în această decizie.

5. Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină va ține cont de opinia Uniunii Avocaților din Republica Moldova la modificarea politicilor și a actelor normative în domeniul asigurării obligatorii în medicină cu privire la avocați...etc)”.

Aşa dar, pentru anul 2014-2015, avocații  urmau să beneficieze de reducerea de 50 % la procurarea poliței de asigurare medicală. Însă, prin Dispoziţia Ministrului  Sănătății  această posibilitatea de reducere a fost anulată.

Mai mult, în septembrie 2014, CPPDAE şi Doina Ioana Stristeanu au fost chemaţi în judecată în calitate de pârâţi de către Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurare Socială   în procedura contencioasă la cererea  cu privire la anularea actului administrativ - Deciziei CPPDAE nr. 060/14 din 17 aprilie 2014.

În cadrul acestui proces civil, examinarea căruia a durat  mai mult de 1 an de zile, au participat în susţinerea Deciziei avocații Veronica Mihailov-Moraru, Natalia Moloșag, Mihail Durnescu ca intervenienții accesorii, inclusiv, Uniunea Avocaților, reprezentată de avocata Alina Calugher în bază de procură, astăzi avocată licenţiată.   

Prin Hotărîrea Judecătorului Nicolae Pasecinic din 07.04.2017, acţiunea a fost admisă, Decizia anulată, dar a fost atacată cu apel de către Consiliul Nediscriminării, Doina Iona-Străisteanu, reprezentanta Uniunii avocaților Alina Calugher, avocații Veronica Mihailov-Moraru, Natalia Moloșag și Mihai Durnescu .

Prin Decizia Curții de Apel  din 12.12.2017 au fost admise integral apelurile menționate mai sus, constatându-se legalitatea Deciziei CPPDAE din 17.04.2014, care devine și una definitivă,   executorie.

Merită menţionat  faptul, că în cadrul ședinței CA, în susţinerea cererilor de apel, avocatele Natalia Moloșag şi Veronica Mihailov-Moraru au prezentat instanţei constatările Comitetului ONU şi Recomandările date Guvernului RM de a schimba sistemul de asigurări sociale şi medicale discriminatoriu faţă de profesiile libere, de avocaţi şi, mai ales, faţă de femeille avocate din Moldova. Acestea au fost făcute în urma verificării în luna septembrie 2017 a activităţilor Statului privind respectarea drepturilor omului în Moldova, inclusiv, prin prisma argumentelor invocate în Raportul Alternativ, elaborat şi susţinut în faţa membrilor Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale de către avocatele din Asociaţia Femeilor Avocate din Republica Moldova.

Astfel, sperăm că şi în continuare, cu pași concreți și eforturi comune vom schimba politicile statale  privind asigurarea securității medicale şi sociale a avocaților de pe  principii de egalitate şi echitate economică şi socială.  

Mulţumim tuturor colegilor pentru dedicaţie în activitatea de promovare a intereselor comune ale avocaţilor pe parcursul acestor trei ani, care s-a soldat cu câştig de cauză în Curtea de Apel, şi în special, Doinei Străisteanu, Alinei Calugher, Veronicăi Mihailov-Moraru, Nataliei Moloșag,  Mihail Durnescu  ş.a.

 Uniunea Avocaților din Republica Moldova, Asociația Femeilor Avocate din R. Moldova