Prima pagină  »  Despre Noi  »  Asociațiile avocaților  »  Asociația Femeilor Avocate din Moldova
Asociația Femeilor Avocate din Moldova
Mesajul este de îndemn și încurajare a femeilor avocate de a participa la alegerile din 2020 la funcțiile de decan, prodecan, membrilor Consiliului UA şi a Comisiei de licențiere

Unul din obiectivele strategice ale Asociației Femeilor Avocate din Republica Moldova este consolidarea vocii femeilor avocate în profesie.

Dragi colege avocate!

Unul din obiectivele strategice ale Asociației Femeilor Avocate din Republica Moldova este consolidarea vocii femeilor avocate în profesie.

Participarea echilibrată a femeilor și bărbaților în procesul decizional înseamnă că reprezentarea, atât a femeilor cât și a bărbaților, în orice organ decizional, nu trebuie să scadă mai jos de 40% (Recomandarea Rec(2003)3¹ a Comitetului de Miniștri din cadrul Consiliului Europei).

Potrivit informației Președintelui UA dlui Ploșniță la conferința internațională organizată de Consiliul Europei la 10-11 noiembrie 2019 în Erevan cu tema „Consolidarea profesiei de avocat în conformitate cu standardele europene” în Moldova, Ucraina, Bielorusia, Georgia și Armenia, femeile, în Republica Moldova reprezintă circa 45% din numărul total de avocați. Acest fapt elocvent vorbește despre faptul că, femeile avocate nu sunt reprezentate în componențele organelor decizionale ale Uniunii Avocaților, co-raportat la numărul avocatelor în profesie.

Istoric, din numărul total de avocați, implicați în toate organele de conducere ale UA, femeile avocate nu sunt admise mai mult de una-două avocate în organele decizionale.

Astfel, lipsa femeilor în procesul de luare a deciziilor într-o profesie liberal indică nu doar o statistică tristă, dar și o stare de lucruri discriminatorie față de femeile avocate cu o sub-reprezentare gravă a unei jumătăți de profesie în organele decizionale pe criteriu de gen.

Implicarea femeilor avocate în factorul decizional al profesiei înseamnă respectarea drepturilor pe criteriu de gen, valorificarea unui potențial enorm al capacităților, atât profesionale cât și organizatorice, iar participarea activă a avocatelor la luarea deciziilor în interesele breslei, deseori este extrem de necesară, mai ales, reieșind din starea de stagnare, în care se află profesia de avocat.

Considerăm că, barierele iluzorii ale colegilor de gen masculin diminuează grav importanța și rolul femeilor avocate în factorul decizional al profesiei, profesionalismul înalt al avocatelor, dedicația și eforturile depuse de femeile avocate pentru apărarea drepturilor sociale ale tuturor avocaților și tendința de îmbunătățire a imaginii profesiei de avocat.

Anul 2020 este un an electoral pentru Baroul Chișinău. Prin Decizia din data de 23.04.2020 a fost convocată Adunarea Generală ordinară.Ìn acest sens, Asociația Femeilor Avocate din Republica Moldova vine cu acest mesaj de îndemn si încurajare către membrele Asociației, colegele avocate active, avocatele tinere de a contribui la consolidarea Vocii Avocatelor în factorul decizional al profesiei de avocat, prin participarea activă și aplicarea la alegeri în cadrul Adunării Generale a Baroului Chișinău din anul 2020, la care urmează să fie aleși decanul baroului Chișinău, prodecanul, dar și 8 membri în Consiliul Uniunii Avocaților.

Despre cum puteți aplica pentru participarea la alegeri, consultați decizia de convocare a Adunării Generale.

http://uam.md/index.php?pag=news&id=944&rid=2193&l=ro

 

Pentru a evita situația din anul 2019, când multi doritori nu au reușit să se înregistreze pentru a fi delegat la congres din partea Baroului Chișinau, puteți expedia o solicitare de includere în lista delegaților la Congresul UA, care sa conțină numele și prenumele Dumneavoastră și numărul licenței la email-ul baroulchisinau1@gmail.com

De asemenea, vă reamintim că prin decizia Consiliului UA din 09.04.2020 este prelungit termenul de depunere a actelor pentru participarea la concursul de membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, cu nu mai mult de 15 zile de la data încetării regimului stării de urgență în țară.

http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=2182&l=ro

Cum se formează dosarul de participare la concurs pentru Comisia de Licențiere, care sunt cerințele de aplicare, vedeți ”Comunicat privind dosarul de participare la concursul pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat” publicat la 09.03.2020.

http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=2172&l=ro

Dosarele pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, se înregistrează de Secretariatul UA în formatul prezentat şi transmise Comisiei de selectare.

Asociația Femeilor Avocate își exprimă încrederea că toți avocații vor susține candidaturile colegelor sale avocate la alegerile ce urmează. Ori, acestea sunt colegele voastre, dar și fiicele, soțiile, surorile, mamele, cărora acasă le acordați încrederea și responsabilitățile pentru a vă naște copii, a-i crește și educa, a duce gospodăria și gestiona bugetul...

 

În numele Asociației FAM

avocata Feodosia Tîșcic,

Decan în avocatură.