Prima pagină  »  Despre Noi  »  Barourile  »  Chișinău
Baroul Chișinău
Comunicat în atenția avocaților Baroului din circumscripția Curții de Apel Chișinău

Dragi colegi avocați,

Vă informez că în conformitate cu art. 50 alin. (2) lit. e) din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, în comun cu secretariatul Baroului Chișinău, am actualizat lista membrilor Baroului Chișinău – avocați cu drept de exercitare a profesiei de avocat, înscriși în Lista avocaților Baroului Chișinău, pentru a fi publicată, dar nu mai târziu de 25 decembrie 2020, (vedeți Lista atașată). La fel este actualizată și lista cu datele de contact a avocaților înscriși în Lista avocaților Baroului Chișinău.

În legătură cu aceasta vă aduc la cunoștință și faptul că această listă va fi inclusă în Lista comună a avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat, ținută de Consiliul UAM.

Astfel, în conformitate cu art. 28 alin. (2) din Legea 1260/2002, cu privire la avocatură, Consiliul Uniunii Avocaților publică anual, nu mai târziu de data de 25 decembrie, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat. Lista avocaților se publică și pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaților. Concomitent copia se remite Ministerului Justiției.  

Prin urmare, Vă rog, Respectuos, să verificați datele Dvs de avocat, dar și faptul dacă vă regăsiți în Listă.

Totodată, Vă reamintim că în conformitate cu art. 54 alin. (1) lit. h), (6) lit. b din Legea 1260 cu privire la avocatură (obligațiile avocatului), avocatul este obligat: h) să informeze Ministerul Justiției şi Consiliul Uniunii Avocaților, în termen de 10 zile, despre schimbarea datelor de contact, a sediului cabinetului sau biroului asociat de avocați. În cadrul organelor de autoadministrare ale avocaților, avocatul: b) varsă la timp contribuțiile în bugetul Uniunii Avocaților.

Prin urmare, Nu ezitați să ne informați despre schimbarea datelor de contact (nr. telefon, e-mail), a sediului cabinetului sau biroului asociat de avocați.

La fel, vă reamintim că în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (37) din Statutul profesiei de avocat ,,... avocatul are obligația să achite, la termenul stabilit, taxele și contribuțiile la formarea bugetului Uniunii Avocaților. Contribuțiile anuale se achită în întregime sau fracționat, în două rate egale, scadente o dată la 6 luni. Prima plată se va efectua până la data de 31 mai, iar cea de-a doua, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an calendaristic.”

Având în vedere, că potrivit Legii nr.1260/2002 cu privire la avocatură Consiliul Uniunii Avocaților publică anual, nu mai târziu de data de 25 decembrie, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat, recomandăm avocaților verificarea achitării contribuțiilor profesionale, iar în cazul în care înregistrează datorii la bugetul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, stingerea acestora cât mai curând posibil, încât să nu înregistrați o datorie mai mare de 600 de lei, or, în temeiul art. 13 alin. (1) lit. d) din Legea 1260/2002 cu privire la avocatură, activitatea de avocat se suspendă de drept în cazul neefectuării de către avocat a defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaților, la expirarea a 6 luni de la termenul scadent,  până la achitarea integrală a restanței, prin urmare, avocatul nu va fi inclus în Lista avocaților cu dreptul de a exercita profesia de avocat pentru anul 2021.

 

Cu înaltă considerație,

      

Decanul Baroului Chișinău                              

avocat, dr. Popescu Dorin 

Materiale ataşate